Lažje zaposljiv.si

Galerija zaključnega dogodka projekta Lažje zaposljiv.si

Vabljeni k ogledu fotografij iz zaključnega dogodka projekta Lažje zaposljiv.si, ki je potekal 22. decembra 2014 v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije

.

Avtor: Jaka Kregar Kategorija: Dogodki, Lažje zaposljiv.si

Publikacija projekta Lažje zaposljiv.si

Polletno usposabljanje in srečevanje prostovoljcev pri projektu Lažje zaposljiv.si je zaključeno. Ob tej priložnosti je izšla publikacija o projektu. Vabimo vas, da si jo ogledate TUKAJ.

Screen Shot 2014-12-23 at 09.58.15

 

 

Avtor: Jaka Kregar Kategorija: Dogodki, Lažje zaposljiv.si

Zaključili smo projekt Lažje zaposljiv.si

ZAKLJUČNI DOGODEK PROJEKTOV LAŽJE ZAPOSLJIV.SI IN MLADI BI RADI

V torek, 22. decembra 2014, sta se z zaključnim dogodkom končala projekta Lažje zposljiv.si (izvajalec Zavod MEPI) in Mladi bi radi (izvajalec Nefiks). Zakaj brezposelnost tako mladih kot drugih skupin še vedno narašča, delodajalci pa se pritožujejo, da ne najdejo dobrega kadra za svoja podjetja? O tem, zakaj tak razkorak nastaja in kako ga rešiti, so v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v Ljubljani na zaključnem dogodku obeh projektov govorili vsi vpleteni v nastalo situacijo: mladi, mladinski delavci, delodajalci, strokovnjaki in oblikovalci politik.

Izvedbo projektov Lažje zaposljiv.si in Mladi bi radi sta sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Evropski socialni sklad. Študenti in dijaki prostovoljci, ki so sodelovali pri projektih, so pol leta odkrivali in gradili tiste svoje kompetence, ki jim bodo omogočile uspešen vstop na trg dela. V oblikovanje celostne ciljno usmerjene karierne poti je bilo v obeh projektih vključenih več kot 50 mladih. Deja Kuhar, vodja projekta Lažje zaposljiv.si: “Projekt Lažje zaposljiv.si je izhajal iz socialnih in državljanskih kompetenc, ki jih mladi in delodajalci razumejo različno. V okviru mentorskih srečanj, usposabljan, delavnic in obiskov delodajalcev smo skupaj razvijali kompetence, ki smo jih v raziskavi na začetku projekta prepoznali kot pomembne, vendar pri mladih pomankljive.”

Matic Vošnjak (Competo), Barbara Zupan (Urad RS za mladino), Dr. Sara Tement (docentka Filozofske fakultete v Mariboru) in Maja Gorjan (karierna svetovalka Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo) so kot gostje okrogle mize ob zaključku dogodka iskali rešitve za izzive na slovenskem trgu dela. Ključni problemi, ki so jih izpostavili, so naslednji:

  • Aktivno državljanstvo

»Če želimo biti aktivni in na dogajanje okrog nas vplivati, to lahko storimo, v tem primeru oblast imamo. Če pa jo spustimo iz rok, smo za to krivi sami,« je dejal Matic Vošnjak iz podjetja Competo. Problem pomanjkanja aktivnega državljanjstva mladih se po mnenju udeležencev začne pri vzgoji, ki mladih ne opremi za samostojno odločanje. Ko bodo starši in vzgojitelji ozavestili, da morajo mladi biti samostojni, bo tudi njihova samoiniciativnost večja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport po besedah Barbare Zupan aktivno državljanjstvo spodbuja že v osnovnih šolah, kjer pa je problem v tem, da šole o aktivnem državljanjstvu kot delu formalnega izobraževanja nimajo predstave.

  • Prekerno delo

Prekerne oblike dela so tiste vrste dela, ki niso redne zaposlitve za bodisi določen ali nedoločen čas. Tako pri nas kot drugje po svetu je prekernih delavcev vedno več, mladi pa na takšno delo niso pripravljeni. Celo pot šolanja namreč dobivajo določene informacije o tem, kako naj bi delo izgledalo, v realnosti pa delajo iz projekta v projekt ter velikokrat nimajo nobenih socialnih pravic. Za to stanje so odgovorni tudi sami, a soodgovornost nosi celotna družbe in njeni odločevalci. Kljub temu da prekerno delo ogroža položaj mladih, starejših in drugih specifičnih skupin, ga bomo morali po besedah dr. Sare Tement iz Filozofske fakultete v Mariboru slej ko prej sprejeti.

  • Moderna kariera

Poklici prihodnosti napovedujejo porast ozko specializiranih kadrov, ki bodo delali za več naročnikov hkrati. Tak način dela ustreza tudi definicijam moderne kariere, kjer v ospredju  nista organizacijska pripadnost in zvestoba, ampak osebno zadovoljstvo ter iskanje ravnotežja med delom in prostim  časom.

  • Znanje ni konkurenčna prednost

Tako mladinski delavci kot delodajalci in strokovnjaki so bili enotni: znanje, ki ga definirajo šolske ocene, v dobi svetovnega spleta ni več konkurenčna prednost. Konkurenčna prednost je, kako zna posameznik to znanje uporabiti. Mladi bi se morali zato usmeriti predvsem na razvoj kompetenc, neformalno pridobljenega znanja in izvenšolskih aktivnosti. Prepoznavanje talentov bi se po mnenju delodajalcev moralo začeti že v vrtcu, izboljšav pa si želijo v celotnem šolskem sistemu, ki je po njihovih opažanjih preveč tog. Ministrstvo sistem za prepoznavanje neformalnih kompetenc že postavlja, končan bo predvidoma do leta 2018. Barbara Zupan iz Urada RS za mladino je poudarila, da je vsaka sprememba šolskega sistema v bistvu sprememba družbe ter zato zelo počasna in težavna.

  • Mentorstvo

Sistem mentorstva bi lahko bi bilo zelo učinkovito tako za mlade kot za delodajalce, vendar se pojavljajo problemi na obeh straneh. Mladi imajo težavo z iskanjem mentorja, ki bi jim ne le predstavil način dela, temveč tudi pomagal pri oblikovanju karierne poti, mentorji pa imajo z nekaterimi mladimi slabo izkušnjo, predvsem v smislu njihove neodgovornosti.  Sistemi prenosa znanj so šibki tudi na ravni podjetij, kjer bi bil model mentorstva še bolj smiseln.

Po končani okrogli mizi so mladi prostovoljci projekta Lažje zaposljiv.si ogranizirali simulacije razgovorov z 12 različnimi delodajalci ter tako s povratno informacijo svojih realnih sogovornikov na trgu dela uspešno zaključili svoj polletni pilotni projekt.

Avtor: Jaka Kregar Kategorija: Dogodki, Lažje zaposljiv.si

Zaključni dogodek projektov Lažje zaposljiv.si in Mladi bi radi

KJE SE SREČATA PRAVI ISKALEC IN PONUDNIK ZAPOSLITVE? 

Zaključni dogodek projektov Lažje zaposljiv.si in Mladi bi radi

 22. decembra 2014  bo ob 13.30 v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v Ljubljani potekal zaključni dogodek projektov Lažje zaposljiv.si (izvajalec: Zavod MEPI) in Mladi bi radi (izvajalec: Nefiks). Projekta, ki sta bila sofinancirana iz evropskih sredstev, sta pol leta raziskovala možnosti in usposabljala mlade za uspešnejši vstop na trg dela. Vabljeni, da se nam pridružite v debati kot predstavnik ene izmed skupin mladih, staršev, oblikovalcev mladinskih politik, delodajalcev, učiteljev ali mladinskih delavcev. 

Po končani debati za okroglo mizo bodo od 17.30 do 19.30 potekali še karierni zmenki, kjer bodo prostovoljci imeli priložnost za razgovor z delodajalci. Tako bodo dobili pomembno povratno informacijo o svojem nastopu in nasvete za izboljšanje. Hkrati bo potekala tudi CV klinika.

Pri prestopu iz izobraževalnega v delovno okolje je v Sloveniji neuspešnih več kot 28.000 mladih*.  Njihova brezposelnost tako v Sloveniji kot drugod v Evropi v zadnjem času dosega rekordne ravni. Dogovori o usodi mladih brezposelnih, ki potekajo brez udeležbe mladih, so premalo učinkoviti, zato je potrebeno o problemu spregovoriti drugače – v debati med predstavniki vseh skupin, ki vplivajo na zaposlovanje mladih. Na zaključnem dogodku projektov Lažje zaposljiv.si in Mladi bi radi bomo k iskanju rešitev zato povabili tako mlade kot tudi starše, oblikovalce mladinskih politik, delodajalce, učitelje in mladinske delavce.

Deja Kuhar, vodja projekta Lažje zaposljiv.si: “Projekt Lažje zaposljiv.si je za svoje izhodišče raziskal socialne in državljanske kompetence, ki jih mladi in delodajalci razumejo različno. V okviru mentorskih srečanj, usposabljan, delavnic in obiskov delodajalcev smo skupaj razvijali kompetence, ki smo jih v raziskavi prepoznali kot pomembne, vendar pri mladih pomankljive. Z zaključnim dogodkom želimo povedati, da smo mladi kompetentni za delo, kompetentni za sodelovanje v dogovorih o naši usodi, predvsem pa kompetentni, da v delovno okolje stopimo uspešno.”

Na dogodku bomo najprej predstavili oba projekta, sledila pa bo aktivna debata v manjših skupinah, ki jih bodo sestavljali mladi, starši, oblikovalci mladinskih politik, delodajalci, učitelji in mladinski delavci. V vodeni diskusiji bomo izpostavili ključne probleme, s katerimi se srečujemo v povezavi z zaposlovanjem in pripravo mladih na kariero. Na naša vprašanja bodo odgovarjali strokovni gostje okrogle mize: Matic Vošnjak (Competo), Peter Debeljak (Urad RS za mladino), Dr. Sara Tement (docentka Filozofske fakultete v Mariboru), Mojca Gorjan (karierna svetovalka Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo) in predstavnik mladih.  Cilj dogodka bo oblikovanje smernic in predlog rešitev, ki bi poenotile prizadevanja različnih skupin za boljšo zaposljivost in kakovostnejši kader.

Predlagane rešitve in smernice bomo organizatorji naslovili tudi na Ministrstvo za šolstvo, izobraževanje in šport ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

VLJUDNO VABLJENI!

 

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na naslov deja@mepi.info najkasneje do četrtka, 18. decembra 2014.

*število mladih prijavljenih na Zavod za zaposlovanje

Lažje zaposljiv.si         Nefix

Avtor: Jaka Kregar Kategorija: Dogodki, Lažje zaposljiv.si

Kje se srečata pravi iskalec in ponudnik zaposlitve?

PROGRAM ZAKLJUČNEGA DOGODKA PROJEKTOV LAŽJE ZAPOSLJIV.SI IN MLADI BI RADI

“Kje se srečata pravi iskalec in ponudnik zaposlitve?”

22. decembra 2014 bo od 13.30 do 17.00 v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v Ljubljani potekal zaključni dogodek projektov Lažje zaposljiv.si in Mladi bi radi, ki sta pol leta raziskovala možnosti in usposabljala mlade za uspešnejši vstop na trg dela.

13.00-13.30 prihod in registracija udeležencev

13.30-13.35 nagovor in predstavitev namena konference

13.35-13.45 nagovor predstavnika ministrstva (g.Debeljak)

13.45-13.55 predstavitev projekta Zavoda Nefiks – Mladi bi radi

13.55-14.05 predstavitev projekta Zavoda Mepi – Lažje zaposljiv

14.05-14.25 motivacijski govor

14.25-15.20 omizja “Sploh poznamo prihodnost mladih?” (oblikovalo se bo 7 omizij: strokovna javnost, mladi, javni uradniki-oblikovalci politik, učitelji in vzgojitelji, starši, delodajalci, mladinski delavci, ki bodo v moderirani diskusiji oblikovali nagovor/vprašanja, katera bodo naslovili na plenarni del-okrogla miza)

15.20-15.50 odmor

15.50-17.00 okrogla miza “Pot mladih”

Zavod MEPI in Zavod Nefiks

Lažje zaposljiv.si Nefix

logo glava

Avtor: Jaka Kregar Kategorija: Dogodki, Lažje zaposljiv.si

Uspeh in konflikti

Oktobrska skupinska delavnica je bila namenjena raziskovanju uspeha in konfliktov. Vabljeni k ogledu fotografij!

Delavnica o uspehu in konfliktih

Avtor: Jaka Kregar Kategorija: Dogodki, Lažje zaposljiv.si

Lažje zaposljiv.si se poteguje za nagrado

Projekt Lažje zaposljiv.si smo prijavili na natečaj za nagrado Vse=mogoče. Gre za tekmovanje drznih timov, ki pripravljajo ali izvajajo različne perspektivne projekte. Prepričani smo, da je naš model Lažje zaposljiv.si, ki bo opolnomočil mlade in jih usmerjeno vodil pri prvem stiku s trgom delovne sile, prav takšen: drzen, družbeno odgovoren, inovativen in usmerjen v izboljšanje položaja mladih.

Nagrada bi omogočila nadaljevanje projekta in s tem pomoč še več mladim brezposelnim. Zdaj pa pridete na vrsto vi, dragi prijatelji: s svojim glasom nas lahko podprete TUKAJ. Hvala!

GLASUJ

Več informacij o projektu: http://mepi.si/lazje-zaposljiv/  ali na Facebook strani

Lažje zaposljiv.si

 

 

Avtor: Jaka Kregar Kategorija: Lažje zaposljiv.si

Kako pomembna je komunikacija?

Septembrska delavnica projekta Lažje zaposljiv.si je bila posvečena komunikaciji – najprej teoretičnemu delu, kasneje pa so se člani skupine preizkusili tudi v praktičnem nastopu pred kritično komisijo.

Z začetkom študijskega leta skupina projekta začenja tudi aktivno oblikovati model za lažjo zaposljivost mladih. Glavni namen je ugotoviti, katere kompetence delodajalci pričakujejo oziroma zahtevajo od mladih in jih nato smiselno združiti v različne praktične korake ter tako vzpostaviti model.

Vabljeni, da dejavnosti projekta spremljate tudi na Facebook strani.

Delavnica o komunikaciji

Delavnica o komunikaciji

 

 

Avtor: Jaka Kregar Kategorija: Dogodki, Lažje zaposljiv.si

Orientirani in lažje zaposljivi

Skupina ustvarjalcev projekta Lažje zaposljiv.si se je 22. in 23. avgusta udeležila team-buildinga v Bohinjski Beli. Dvodnevno srečanje članov skupine je bilo namenjeno krepljenju medsebojnih vezi, spoznavanju z metodami oriantacije, izvedbi mini odprave ter pregledu dosedanjih ugotovitev projekta.

Kljub dežju je srečanje potekalo v sproščenem in nasmejanem vzdušju, projekt Lažje zaposljiv.si pa je dobil nov zagon za uspešno nadaljevanje dejavnosti.

Vabljeni, da si fotografije ogledate na tej povezavi in da aktivnosti sprojekta Lažjezaposliv.si premljate tudi preko družbenih omrežij.

Skupinska slika udeležencev

Skupinska slika udeležencev

Avtor: Jaka Kregar Kategorija: Dogodki, Lažje zaposljiv.si

Druga delavnica projekta Lažje zaposljiv.si: Moji cilji

Na vroč poletni ponedeljek smo sodelujoči pri projektu Lažje zaposljiv.si dan preživeli ob postavljanju ciljev, ki jih želimo doseči tekom projekta, razmišljali pa smo tudi o bolj dolgoročnih kariernih in drugih ciljih.

Postavljanje ciljev, ki so specifični, merljivi, izvedljivi, realistični in časovno opredeljeni, je zahtevna naloga in ker smo želeli postaviti dobre temelje nadaljnjim delavnicam, smo se v cilje podrobno poglobili.

Vabljeni, da si ogledate galerijo fotografij!

Skupinska slika udeležencev 2. delavnica projekta Lažje zaposljiv.si

Skupinska slika udeležencev 2. delavnica projekta Lažje zaposljiv.si

 

 

Avtor: Jaka Kregar Kategorija: Dogodki, Lažje zaposljiv.si