MEPI toÄŤke

Organizacije, ki delajo z mladimi ali za mlade, preko svoje dejavnosti zagotavljajo aktivnosti na vsaj enem področju programa MEPI in nudijo ustrezno osebno spremljanje mladostnika:

Pridobitev licence za t.i. MEPI točko predstavlja možnost, da so obstoječe aktivnosti VAŠE organizacije, ki jih ponujate mladim, lahko mednarodno akreditirane. Mladostniku, ki je vključen v program MEPI, se lahko štejejo kot obvezni del njegovega programa, ki se zaključi s pridobitvijo mednarodnega priznanja.

Licenca za MEPI točko predstavlja standard kakovosti. Predstavlja  jasno in nedvoumno zavezo organizacije k pričakovani kakovosti izvajanja izbrane aktivnosti, upoštevajoč koncept programa MEPI in zahteve posameznega področja programa. Pomeni tudi, da mladostniku pomagate izbrati aktivnost in ga podpirate na njegovi poti napredovanja in zasledovanja zastavljenih osebnih ciljev.

Več informacij: neda@mepi.info