• 20.,21. oktober 2017, Ljubljana: Modul 1 - TeÄŤaj za mentorje MEPI
  • 20.- 22. oktober 2017, Pokljuka: Modul 3 - TeÄŤaj trdih veščin za voditelje MEPI odprav 
  • 17.-19. november 2017, Bohinjska Bela: Modul 2 - TeÄŤaj za voditelje odprav
  • 18. november 2017, Bohinjska Bela: Modul 4 - Neformalne metode pouÄŤevanja
  • november/december 2017, Ljubljana: Seminar: Uspešna odprava – plod uspešnih priprav (II. izvedba)

Programi izobraževanj z dodatnimi informacijami

Prijave sprejemamo samo preko Prijavnega sistema MEPI najkasneje 21 dni pred posameznim terminom. V primeru premajhnega števila tečajnikov si pridržujemo pravico do odpovedi tečaja, o čemer vas bomo obvestili 14 dni pred tečajem. 

Za dodatne informacije o izobraževanjih pišite na neda@mepi.info (Modul 1, 2, 4) oz. jaka@mepi.info (Modul 3).