• 10. januar 2017, Ljubljana: Izzivi mentorstva
  • 27.-29. januar 2017, Bohinjska Bela: Modul 2 -¬†Teńćaj za voditelje odprav¬†
  • januar ¬†2017, Ljubljana:¬†Seminar; UspeŇ°na¬†odprava¬†‚ÄstPlod¬†uspeŇ°nih¬†priprav
  • 17.-18. marec 2017, Ljubljana: ¬†Modul 1¬†-¬†Teńćaj za mentorje MEPI¬†
  • 17.-19. marec 2017, Pokljuka: Modul 3 – Teńćaj trdih veŇ°ńćin za voditelje odprav MEPI¬†
  • 23.-25. avgust 2017, Gorenje pri Zreńćah:¬†Modul 2 -¬†Teńćaj za voditelje odprav¬†
  • 23. avgust 2017, Gorenje pri Zreńćah:¬†Modul 4 -¬†Neformalne metode pouńćevanja
  • 24.-25.avgust 2017, Gorenje pri Zreńćah:¬†Modul 1¬†-¬†Teńćaj za mentorje MEPI
  • 20.,21. oktober 2017, Ljubljana:¬†Modul 1¬†-¬†Teńćaj za mentorje MEPI
  • 17.-19. november 2017, Bohinjska Bela:¬†Modul 2 -¬†Teńćaj za voditelje odprav
  • 18. november 2017, Bohinjska Bela:¬†Modul 4 -¬†Neformalne metode pouńćevanja

Programi izobraŇĺevanj¬†z dodatnimi informacijami

Prijave sprejemamo samo preko Prijavnega sistema MEPI

Za¬†dodatne informacije¬†o izobraŇĺevanjih piŇ°ite na¬†neda@mepi.info¬†