• 23.-25. avgust 2017, Gorenje pri ZreÄŤah: Modul 2 - TeÄŤaj za voditelje odprav 
  • 22. avgust 2017, Gorenje pri ZreÄŤah: Modul 4 - Neformalne metode pouÄŤevanja
  • 24.-25.avgust 2017, Gorenje pri ZreÄŤah: Modul 1 - TeÄŤaj za mentorje MEPI
  • 20.,21. oktober 2017, Ljubljana: Modul 1 - TeÄŤaj za mentorje MEPI
  • 20.- 22. oktober 2017, Modul 3 - TeÄŤaj trdih veščin za voditelje MEPI odprav 
  • 17.-19. november 2017, Bohinjska Bela: Modul 2 - TeÄŤaj za voditelje odprav
  • 18. november 2017, Bohinjska Bela: Modul 4 - Neformalne metode pouÄŤevanja
  • november/dcember 2017, Ljubljana: Seminar; Uspešna odprava – Plod uspešnih priprav; II.izvedba

Programi izobraževanj z dodatnimi informacijami

Prijave sprejemamo samo preko Prijavnega sistema MEPI

Za dodatne informacije o izobraževanjih pišite na neda@mepi.info