• 2. – 4. junij 2017,¬†Gorenje pri Zreńćah:¬†Modul 2 -¬†Teńćaj za voditelje odprav¬†
  • 23.-25. avgust 2017, Gorenje pri Zreńćah:¬†Modul 2 -¬†Teńćaj za voditelje odprav¬†
  • 22. avgust 2017, Gorenje pri Zreńćah:¬†Modul 4 -¬†Neformalne metode pouńćevanja
  • 24.-25.avgust 2017, Gorenje pri Zreńćah:¬†Modul 1¬†-¬†Teńćaj za mentorje MEPI
  • 20.,21. oktober 2017, Ljubljana:¬†Modul 1¬†-¬†Teńćaj za mentorje MEPI
  • 20.- 22. oktober 2017,¬†Modul 3 -¬†Teńćaj trdih veŇ°ńćin za voditelje MEPI odprav¬†
  • 17.-19. november 2017, Bohinjska Bela:¬†Modul 2 -¬†Teńćaj za voditelje odprav
  • 18. november 2017, Bohinjska Bela:¬†Modul 4 -¬†Neformalne metode pouńćevanja
  • november/dcember 2017, Ljubljana:¬†Seminar; UspeŇ°na¬†odprava¬†‚ÄstPlod¬†uspeŇ°nih¬†priprav; II.izvedba

Programi izobraŇĺevanj¬†z dodatnimi informacijami

Prijave sprejemamo samo preko Prijavnega sistema MEPI

Za¬†dodatne informacije¬†o izobraŇĺevanjih piŇ°ite na¬†neda@mepi.info¬†