Usposabljanja

Vse mladinske delavce in mladinske voditelje usposabljamo po mednarodno akreditiranih programih in pri tem uporabljamo sodobne metode neformalnega učenja in dela z mladimi.

Tečaji potekajo v obliki teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del poteka v obliki interaktivnih delavnic v učilnici, medtem ko praktični del poteka večinoma na terenu (odvisno tudi od vsebinskega sklopa ter modula). Tečaj je v praktičnem delu usmerjen predvsem v pravilno in varno izvedbo usposabljanja mladih udeležencev.

Zgornje število na posameznem izobraževanje je omejeno na 16 tečajnikov. Za potrebe praktičnega dela so tečajniki razvrščeni v manjše skupine. Tečajniki morajo opraviti preverjanje znanja, ki se opravi ob koncu usposabljanja.


Prijavite se na tečaj!


Termini usposabljanj v letu 2019

Usposabljanje Termin Lokacija
Tečaj za mentorje 29.-30. avgust 2019 Ljubljana
Tečaj za voditelje odprav 18.-20. oktober 2019 Učni center GRZS Jezersko
Tečaj trdih veščin za voditelje odprav 26.-28. avgust 2019 Učni center GRZS Jezersko
Tečaj uporabe aktivnih in dinamičnih metod poučevanja 26. avgust 2019 Ljubljana

Programe usposabljanj najdete v katalogu MEPI usposabljanj.

Prijave sprejemamo najkasneje 21 dni pred posameznim terminom oziroma do zasedbe prostih mest. V primeru premajhnega števila tečajnikov si pridržujemo pravico do odpovedi tečaja, o čemer vas bomo obvestili 14 dni pred tečajem.


Prijavite se na tečaj!