Usposabljanja

Vse mladinske delavce in mladinske voditelje usposabljamo po mednarodno akreditiranih programih in pri tem uporabljamo sodobne metode neformalnega učenja in dela z mladimi.

  • Tečaj za mentorje (Modul 1)
  • Tečaj za voditelje odprav (Modul 2)
  • Tečaj trdih veščin za voditelje odprav (Modul 3)
  • Tečaj neformalnih metod poučevanja (Modul 4)

Tečaji potekajo v obliki teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del poteka v obliki interaktivnih delavnic v učilnici, medtem ko praktični del poteka večinoma na terenu (odvisno tudi od vsebinskega sklopa ter modula). Tečaj je v praktičnem delu usmerjen predvsem v pravilno in varno izvedbo usposabljanja mladih udeležencev.

Zgornje število na posameznem izobraževanje je omejeno na 16 tečajnikov. Za potrebe praktičnega dela so tečajniki razvrščeni v manjše skupine. Tečajniki morajo opraviti preverjanje znanja, ki se opravi ob koncu usposabljanja (zadnje velja za module 1, 2 in 3).

Programe usposabljanj najdete v katalogu MEPI usposabljanja.

Splošni pogoji prijave na usposabljanja

Termini usposabljanj v letu 2019

Tečaj za mentorje (Modul 1)

  • 12., 13. in 26. april 2019, Ljubljana
  • 29.-30. avgust 2019, Ljubljana

Tečaj za voditelje odprav (Modul 2)

  • 22.-24. marec 2019, Jezersko
  • 18.-20. oktober 2019, Bohinjska Bela/Jezersko

Tečaj trdih veščin za voditelje odprav (Modul 3)

  • 26.-28. avgust 2019, Gorenje pri Zrečah/Jezersko

Tečaj uporabe aktivnih in dinamičnih metod poučevanja (Modul 4)

  • 26. avgust 2019, Ljubljana

Prijave sprejemamo samo preko Prijavnega sistema MEPI najkasneje 21 dni pred posameznim terminom oziroma do zasedbe prostih mest. V primeru premajhnega števila tečajnikov si pridržujemo pravico do odpovedi tečaja, o čemer vas bomo obvestili 14 dni pred tečajem.

Za dodatne informacije o izobraževanjih pišite na neda@mepi.info (Modul 1, 2, 4) oz. jaka@mepi.info (Modul 3).


Prijavite se na tečaj!

Program MEPI