Usposabljanja

Vse mladinske delavce in mladinske voditelje usposabljamo po mednarodno akreditiranih programih in pri tem uporabljamo sodobne metode neformalnega učenja in dela z mladimi.

Tečaji potekajo v obliki teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del poteka v obliki interaktivnih delavnic v učilnici, medtem ko praktični del poteka večinoma na terenu (odvisno tudi od vsebinskega sklopa ter modula). Tečaj je v praktičnem delu usmerjen predvsem v pravilno in varno izvedbo usposabljanja mladih udeležencev.

Zgornje število na posameznem izobraževanju je omejeno na 16 tečajnikov. Za potrebe praktičnega dela so tečajniki razvrščeni v manjše skupine. Tečajniki morajo opraviti preverjanje znanja, ki se opravi ob koncu usposabljanja.


Prijavite se na tečaj!


Termini usposabljanj v letu 2020

UsposabljanjeTermin 2020Lokacija
Tečaj za voditelje odprav (Modul 2)23. 1. – 25. 1.VBK, Bohinjska Bela
Tečaj za mentorje (Modul 1)6. 3. in 9. 4.Sedež MEPI, Ljubljana
Tečaj za voditelje odprav (Modul 2)30. 6. – 2. 7.Učni center GRZS, Jezersko
Tečaj za mentorje (Modul 1)21. 8. in 17. 9.Sedež MEPI, Ljubljana
Tečaj za voditelje odprav (Modul 2)24. 9. – 26. 9.Učni center GRZS, Jezersko
Tečaj za mentorje (Modul 1)16. 10. in 19. 11.Sedež MEPI, Ljubljana

S prijavo na usposabljanja se strinjate s Splošnimi pogoji prijave na usposabljanja Zavoda MEPI.


Prijavite se na tečaj!