Usposabljanja

Vse mladinske delavce in mladinske voditelje usposabljamo po mednarodno akreditiranih programih in pri tem uporabljamo sodobne metode neformalnega učenja in dela z mladimi.

  • Tečaj za mentorje (Modul 1)
  • Tečaj za voditelje odprav (Modul 2)
  • Tečaj trdih veščin za voditelje odprav (Modul 3)
  • Tečaj neformalnih metod poučevanja (Modul 4)

Tečaji potekajo v obliki teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del poteka v obliki interaktivnih delavnic v učilnici, medtem ko praktični del poteka večinoma na terenu (odvisno tudi od vsebinskega sklopa ter modula). Tečaj je v praktičnem delu usmerjen predvsem v pravilno in varno izvedbo usposabljanja mladih udeležencev.

Zgornje število na posameznem izobraževanje je omejeno na 16 tečajnikov. Za potrebe praktičnega dela so tečajniki razvrščeni v manjše skupine. Tečajniki morajo opraviti preverjanje znanja, ki se opravi ob koncu usposabljanja (zadnje velja za module 1, 2 in 3).

Programe usposabljanj najdete v katalogu MEPI usposabljanja 2018.

Splošni pogoji prijave na usposabljanja

Termini usposabljanj v 2017 in 2018

Tečaj za mentorje (Modul 1)

  • 30.-31. avgust 2018, Ljubljana

Tečaj za voditelje odprav (Modul 2)

  • 28.-30. september 2018, Bohinjska Bela/Gorenje pri Zrečah

Tečaj trdih veščin za voditelje odprav (Modul 3)

  • 19.–21. oktober 2018, Jezersko

Tečaj neformalnih metod poučevanja (Modul 4)

  • 17. november 2018, Ljubljana

Prijave sprejemamo samo preko Prijavnega sistema MEPI najkasneje 21 dni pred posameznim terminom. V primeru premajhnega števila tečajnikov si pridržujemo pravico do odpovedi tečaja, o čemer vas bomo obvestili 14 dni pred tečajem.

Za dodatne informacije o izobraževanjih pišite na neda@mepi.info (Modul 1, 2, 4) oz. jaka@mepi.info (Modul 3).


Prijavi se na tečaj!

Program MEPI