Kranj

Lokalni urad Kranj

Naslov za pošiljanje pošte:
Društvo prejemnikov zlatega priznanja MEPI
Podružnica Kranj
Pševo 2, 4000 Kranj

Kontakt
040 578 438
kranj@mepi.info

Strokovni sodelavci 

Anka KAVČIČanka@mepi.info
Jaka KREGARjaka@mepi.info
Jera ORAŽEMjera@mepi.info
Gregor STAREgregor@mepi.info

Program MEPI