Kranj

Sedež Lokalnega urada Kranj

Lokalni urad Kranj deluje v okviru Društva prejemnikov zlatega priznanja MEPI.

Društvo prejemnikov zlatega priznanja MEPI
Lokalni urad Kranj
Pševo 2, 4000 Kranj

E: kranj@mepi.info
S: www.mepi.si

Strokovni sodelavci v Lokalnem uradu Kranj

KontaktIzvajalske organizacije
Jaka Kregar, lokalni koordinator
T: 040 578 438
E: jaka@mepi.info
Šolski center Kranj, Osnovna šola Stražišče, Osnovna šola Matije Čopa, Osnovna šola Naklo, Osnovna šola Franceta Prešerna
Jera Oražem, strokovna sodelavka
T:
E: jera@mepi.info
Gimnazija Kranj, Osnovna šola Orehek, Biotehniški center Naklo
Anka Kavčič, strokovna sodelavka
T: 040 333 896
E: anka@mepi.info
Gimnazija Franceta Prešerna
Gregor Stare, strokovni sodelavec
T: 040 140 691
E: gregor@mepi.info
Gimnazija Jesenice, Osnovna šola Jakoba Aljaža, Osnovna šola Preddvor