Aktivnosti društva

 • pomoÄŤ MEPI voditeljem pri izvajanju programa; še posebej atraktivne so odprave in priprave nanje, kjer prevzemamo vloge inštruktorjev, spremljevalcev in ocenjevalcev
 • vodenje skupin Mepijevcev
 • pomoÄŤ pri prireditvah in podelitvah priznanj
 • promocijski dogodki za Društvo MEPI in Društvo GAHA
 • izvedbe delavnic na Veselih uricah za otroke
 • pomoÄŤ Nacionalnemu uradu pri predstavitvah in širitvi programa MEPI po šolah
 • sodelovanje v bazenu MEPI trenerjev
 • sodelovanje pri strateškem naÄŤrtovanju delovanja Nacionalnega urada MEPI
 • mednarodno sodelovanje in povezovanje z ostalimi MEPI skupinami po svetu (mladinske izmenjave, izobraĹľevanja ipd.)
 • organizacija poletnih taborov
 • organizacija in izvedba dogodkov za ÄŤlane društva GAHA
 • dogodki izobraĹľevalne in druĹľabne narave
 • Vseslovenska odprava