Strokovni svet

 • Gašper Doljak, EMAS trener, ÄŤlan AJWG, ÄŤlan Društva GAHA Slovenija
 • Sabina Gabrijel, Lokalni urad Ĺ kofja Loka, ObÄŤina Ĺ kofja Loka
 • Neda KajfeĹľ, nacionalna koordinatorka
 • Gabrijela Krajnc, predstavnica izvajalcev – Ĺ olski center Kranj
 • Jaka Kregar, vodja bazena trenerjev MEPI, predsednik Društva GAHA Slovenija
 • Marija Ĺ tremfelj, predstavnica izvajalcev – Gimnazija Kranj
 • Barbara Tehovnik, predstavnica mladinskih ÄŤlanskih organizacij – ZSKSS

Strokovni svet zavoda opravlja naslednje naloge:

 • odloÄŤa o strokovnih vprašanjih,
 • z nasveti pomaga direktorju,
 • pripravlja strokovne smernice za programe dela in razvoj zavoda,
 • daje svetu zavoda in direktorju zavoda mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti,
 • podaja strokovna mnenja k programov dela ter k drugim vprašanjem s podroÄŤja strokovnega dela zavoda,
 • ocenjuje kakovost strokovnega dela zavoda v celoti in po posameznih podroÄŤjih,
 • zavzema stališča do aktualnih in kljuÄŤnih vprašanj na podroÄŤjih delovanja zavoda,
 • opravlja druge naloge, doloÄŤene s pogodbo o ustanovitvi, statutom in drugimi akti zavoda.