Osebnost kvalitete in življenske veščine

Udeležba v programu mladostnikom lahko pomaga pri razvijanju :

Osebnostne kvalitete
Pomembne veščine
 • odgovornost
 • spoštovanje
 • (samo)zaupanje
 • motiviranost
 • zavezanost in predanost
 • iniciativnost
 • ustvarjalnost
 • solidarnost
 • (samo)zavedanje
 • kritično mišljenje
 • aktivno državljanstvo
 • veščine vodenja
 • veščine dela v skupini
 • veščine sprejemanja odločitev
 • veščine prevzemanje tveganja
 • veščine organizacije in načrtovanja
 • komunikacijske veščine
 • veščina reševanja problemov
 • kontinuirano izpopolnjevanje in izboljševanje lastnih sposobnosti