Vizija in poslanstvo programa MEPI

Vizija

Mlade spodbujati k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive Ĺľivljenja.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je večati prepoznavnost, širiti dostopnost in zagotavljati odličnost izvedbe programa  MEPI (Mednarodno priznanje za mlade).