Zgodovina

Priznanje vojvode EdinburÅ¡kega ali DofEAward (DukeofEdinburgh’s Award) je leta 1956 ustanovil princ Filip, vojvoda EdinburÅ¡ki, mož britanske kraljice Elizabete II., v sodelovanju z nemÅ¡kim pedagogom, priznanim zagovornikom izkustvenega učenja Kurtom Hahnom ter vodjo prve uspeÅ¡ne odprave na Mont Everest lordom Huntom.

Po drugi svetovni vojni so bili mladi fanti, ki so s 15 leti zaključili formalno šolanje, do svojega 18. leta, ko so pričeli z obveznim služenjem vojaškega roka, prepuščeni predvsem sami sebi. Naraščajoča skrb za njihov osebnostni razvoj je spodbudila princa Filipa k razmišljanju o programu neformalnega učenja, ki bi mlade opremil in motiviral za aktivno preživljanje prostega časa.

Leta 1956 je skupaj s Kurtom Huhnom zasnoval program, ki temelji na izkustvenem učenju in ga predstavil pod imenom Priznanje vojvode Edinburškega. Sir John Hunt (kasneje lord Hunt) je bil imenovan za prvega vodjo programa.

Besedica “mednarodno” se je imenu programa pridružila leta 1980, kot rezultat hitrega Å¡irjenja programa po svetu. Že leta 1975 je Å¡tevilo udeležencev preseglo milijon, slabih 15 let kasneje, pa jih je bilo že več kot dva milijona. Statistika za letoÅ¡nje leto kaže, da je v programu do sedaj sodelovalo več kot 8 milijonov mladih iz več kot 140 držav.

Slovenija se je v program prvič vključila leta 1997 preko British Council, ko je v okviru Šolskega centra Velenje potekal pilotski projekt izvajanja programa.

Od leta 1999 do leta 2003 je program prevzelo DruÅ¡tvo Mladinski ceh, ki ga je v tem času sistemsko, konceptualno in strateÅ¡ko vzpostavljalo.  Zaradi vse večjega obsega dela in ambicij po Å¡iritvi programa po Sloveniji se je leta 2003 pojavila potreba po ustanovitvi Nacionalnega odbora za program MEPI, registriranega kot DruÅ¡tvo MEPI – Mednarodno priznanje za mlade.  V ovkiru druÅ¡tva se je program razvijal in Å¡iril predvsem po osnovnih in srednjih Å¡olah. Sočasno s spremembami na globalni ravni v letu 2013  poteka reorganizacija Nacionalnega odbora v Nacionalni urad, ki bo od jeseni dalje deloval v okviru novega zavoda. Ta si bo prizadeval večati prepoznavnost, Å¡iriti dostopnost in zagotavljati odličnost izvedbe programa  MEPI v Sloveniji.