MEPI tim

Predana ekipa sodelavcev se vsak dan trudi večati prepoznavnost, širiti dostopnost in zagotavljati odličnost izvedbe programa  MEPI ter spodbuja mlade k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja.

Andreja Anžur Černič
izvršna direktorica
andreja@mepi.info 
+386 31 323 283

Neda Kajfež
nacionalna koordinatorka
neda@mepi.info
+386 41 926 068

Ana Kocajnčič
vodja razvoja
ana@mepi.info
+386 41 890 036

Deja Kuhar
strokovna sodelavka
deja@mepi.info
+386 41 642 057

Tea Tomažič
strokovna sodelavka
tea@mepi.info

Vid Merčun
strokovni sodelavec
vid@mepi.info

Lokalni urad Kranj

Jaka Kregar
strokovni sodelavec – Lokalni urad Kranj
jaka@mepi.info

Jera Oražem
strokovna sodelavka – Lokalni urad Kranj
jera@mepi.info

Gregor Stare
strokovni sodelavec – Lokalni urad Kranj
gregor@mepi.info

Anka Kavčič
strokovna sodelavka – Lokalni urad Kranj
anka@mepi.info

Lokalni urad Škofja Loka

Sabina Gabrijel
strokovna sodelavka – Lokalni urad Škofja Loka
sabina@mepi.info

 • Aleksander Verhovšek, Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije
 • Karmen Cunder, Društvo ravnatelj Slovenije
 • Sophie Honey, britanska veleposlanica
 • Sandi Češko, lastnik podjetja Studia Moderna
 • Nuno Couto, direktor podjetja GlaxoSmithKline
 • Aida Salamanca, direktorica British Council
 • Jaka Kregar, predsednik Društva prejemnikov zlatega priznanja MEPI – Društvo GAHA Slovenija
 • Neda Kajfež, predstavnica zaposlenih
 • Gregor Deleja, ravnatelj Gimnazije Celje Center
 • Gašper Doljak, EMAS trener, član AJWG, član Društva GAHA Slovenija
 • Sabina Gabrijel, Lokalni urad Škofja Loka, Občina Škofja Loka
 • Neda Kajfež, nacionalna koordinatorka
 • Gabrijela Krajnc, predstavnica izvajalcev – Šolski center Kranj
 • Jaka Kregar, vodja bazena trenerjev MEPI, predsednik Društva GAHA Slovenija
 • Marija Štremfelj, predstavnica izvajalcev – Gimnazija Kranj
 • Barbara Tehovnik, predstavnica mladinskih članskih organizacij – ZSKSS

Strokovni svet zavoda opravlja naslednje naloge:

 • odloča o strokovnih vprašanjih,
 • z nasveti pomaga direktorju,
 • pripravlja strokovne smernice za programe dela in razvoj zavoda,
 • daje svetu zavoda in direktorju zavoda mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti,
 • podaja strokovna mnenja k programov dela ter k drugim vprašanjem s področja strokovnega dela zavoda,
 • ocenjuje kakovost strokovnega dela zavoda v celoti in po posameznih področjih,
 • zavzema stališča do aktualnih in ključnih vprašanj na področjih delovanja zavoda,
 • opravlja druge naloge, določene s pogodbo o ustanovitvi, statutom in drugimi akti zavoda.

Jaka Kregar, vodja bazena MEPI trenerjev
jaka@mepi.info

Neda Kajfež
neda@mepi.info

Gabrijela Krajnc
gabrijela@mepi.info

Gašper Doljak
gasper@mepi.info

Lavinia Hočevar
lavinia@mepi.info

Sabina Gabrijel
sabina@mepi.info

Marija Štremfelj
marija.stremfelj@guest.arnes.si

Jasmina Pištan
jasmina.pistan@mepi.info

Jera Oražem
jera@mepi.info

Marcel Salmič
marcel@mepi.info

Gregor Stare
gregor@mepi.info

Anka Kavčič
anka@mepi.info

Program MEPI