Področja in stopnje

Udeleženci se skozi program srečajo z izzivi na 4 različnih področjih – prostovoljno delo, veščine, rekreativni šport in pustolovske odprave. Na zlati stopnji je dodano področje Projekt neznani prijatelj (PNP).

Mladi si cilje na posameznih področjih postavljajo glede na starost, sposobnosti, prednostne naloge. Opisana področja se medsebojno kombinirajo in glede na zahtevnost kombinacije, ki si jo udeleženci oblikujejo po svoji meri in v sodelovanju z mentorjem, so mladim v programu na voljo 3 težavnostne stopnje – bronasta, srebrna in zlata. V program lahko vstopijo na najlažji, bronasti stopnji, ali direktno na srebrno ali zlato stopnjo.

Stopnja bronasta

srebrna

zlata

Minimalna starost 14 let 15 let 16 let
Minimalni čas udejstvovanja na posamezni stopnji
Prostovoljstvo 3 mesece 6 mesecev 12 mesecev
Rekrativni šport 3 mesece 6 mesecev 12 mesecev
Veščine 3 mesece 6 mesecev 12 mesecev
Pustolovske odprave 2 dni, 1 noč 3 dni, 2 noči 4 dni, 3 noči
Projekt Neznani prijatelj / / 5 dni, 4 noči
Opombe Opraviti moraš še dodatne 3 mesece aktivnosti na področju prostovoljstva ali veščin ali športa. Če si direktni vstopnik, moraš opraviti še dodatnih 6 mesecev aktivnosti na področju prostovoljstva ali veščin ali športa. Če si direktni vstopnik, moraš opraviti še dodatnih 6 mesecev aktivnosti na področju prostovoljstva ali veščin ali športa.