Pomen za mlade

Mladi so po udeležbi v programu MEPI izpostavili številne prednosti, ki jim jih je prinesel program.

Pridobitev novih izkušenj
84%
Novi hobiji in interesi
69%
Večja motiviranost
81%
Poznavanje svojih prednosti in slabosti
80%
Izboljšana samopodoba
71%
Boljša osebna organiziranost
84%
Razvite timske spretnosti
93%
Manj dolgočasno življenje
69%
Izboljšane odločevalske sposobnosti
84%
Nova prijateljstva
75%

 

Raziskave so pokazale, da ravno zaradi naštetih koristi program pozitivno vpliva na šolski uspeh mladih, izoblikuje željo po vseživljenjskem učenju, poveča možnosti zaposlitve, spodbuja vključevanje v družbo in strpnost. S svojo pozitivno in aktivno usmerjenostjo program beleži pozitivne učinke tudi na področju preprečevanja deviantnega vedenja in lažje reintegracije v družbo ter deluje preventivno in vpliva na manjšanje tako nasilja kot uživanja prepovedanih in škodljivih substanc.

Preberite več o pozitivnih učinkih programa MEPI ali pa si prenesite brošuro Measuring the Award Impact, ki jo je izdala Fundacija Mednarodnega priznanja za mlade (The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation).