Pomen za mlade

Mladi so po udeležbi v programu MEPI izpostavili številne prednosti, ki jim jih je prinesel program.

Pridobitev novih izkušenj
84%
Novi hobiji in interesi
69%
Večja motiviranost
81%
Poznavanje svojih prednosti in slabosti
80%
Izboljšana samopodoba
71%
Boljša osebna organiziranost
84%
Razvite timske spretnosti
93%
Manj dolgočasno življenje
69%
Izboljšane odločevalske sposobnosti
84%
Nova prijateljstva
75%

 

Raziskave so pokazale, da ravno zaradi naštetih koristi program pozitivno vpliva na šolski uspeh mladih, izoblikuje željo po vseživljenjskem učenju, poveča možnosti zaposlitve, spodbuja vključevanje v družbo in strpnost. S svojo pozitivno in aktivno usmerjenostjo program beleži pozitivne učinke tudi na področju preprečevanja deviantnega vedenja in lažje reintegracije v družbo ter deluje preventivno in vpliva na manjšanje tako nasilja kot uživanja prepovedanih in škodljivih substanc.

Preberite več o pozitivnih učinkih programa MEPI ali pa si prenesite brošuro Measuring the Award Impact, ki jo je izdala Fundacija Mednarodnega priznanja za mlade (The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation).

Program MEPI