Učinki programa

[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

Izboljšuje učni uspeh in veča predanost izobraževanju.

[/wc_column]

[wc_column size=”one-third”]

Veča zaposljivost mladih in trajnostno sposobnost preživetja – izboljšuje udeleženčeve sposobnosti za zaposljivost ter sposobnost za socialno in ekonomsko neodvisnost.

[/wc_column]

[wc_column size=”one-third” position=”last”]

Izboljšuje zdravje preko boljše psihofizične pripravljenosti in promovira dobro počutje.

[/wc_column]

[/wc_row]

[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

Veča participacijo mladih v civilni družbi (večja vpetost v prostovoljno delo ter socialno in politično življenje skupnosti).

[/wc_column]

[wc_column size=”one-third”]

Povečuje socialno vključenost mladih.

[/wc_column]

[wc_column size=”one-third” position=”last”]

Krepi zavedanje mladih o pomenu varstva okolja in spodbuja k vključevanju v tovrstne pobude.

[/wc_column]

[/wc_row]

[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

Krepi prizadevanja za večjo enakost med spoloma in opolnomočenje žensk.

[/wc_column]

[wc_column size=”one-third”]

Zmanjšuje stopnjo nasilja in deluje preventivno.

[/wc_column]

[wc_column size=”one-third” position=”last”]

Zmanjšuje tveganja za povratništvo in omogoča lažjo reintegracijo v družbo pri mladih, ki so prestali zaporno kazen.

[/wc_column]

[/wc_row]