Učinki programa

Izboljšuje učni uspeh in veča predanost izobraževanju.

Veča zaposljivost mladih in trajnostno sposobnost preživetja – izboljšuje udeleženčeve sposobnosti za zaposljivost ter sposobnost za socialno in ekonomsko neodvisnost.

Izboljšuje zdravje preko boljše psihofizične pripravljenosti in promovira dobro počutje.

Veča participacijo mladih v civilni družbi (večja vpetost v prostovoljno delo ter socialno in politično življenje skupnosti).

Povečuje socialno vključenost mladih.

Krepi zavedanje mladih o pomenu varstva okolja in spodbuja k vključevanju v tovrstne pobude.

Krepi prizadevanja za večjo enakost med spoloma in opolnomočenje žensk.

Zmanjšuje stopnjo nasilja in deluje preventivno.

Zmanjšuje tveganja za povratništvo in omogoča lažjo reintegracijo v družbo pri mladih, ki so prestali zaporno kazen.

Program MEPI