Podporniki

Ključno vlogo pri zagotavljanju razvoja programa MEPI imajo naši partnerji. To so MEPI podporniki, sponzorji, donatorji, ambasadorji in drugi predani posamezniki.

Partnerji se strinjajo in podpirajo poslanstvo, vizijo in cilje Nacionalnega urada MEPI, ki je nacionalno koordinacijsko telo programa v Sloveniji. Omogočajo njegovo kontinuirano delovanje in razvoj ter s partnerskim sodelovanjem vplivajo na večjo prepoznavnost programa, širjenje dostopnosti programa med mladimi in zagotavljanje odličnosti njegove izvedbe. Preko tega mlade posredno ali neposredno spodbujajo k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja.

Program MEPI s svojim konceptom in filozofijo predstavlja odlično dopolnilo formalnemu izobraževanju in s tem mlade pripravlja na večjo imunost današnjih gospodarskih, družbenih in okoljskih tveganj ter jim omogoča lažje in hitrejše vključevanje tako v civilno družbo kot na trg delovne sile, ki je, predvsem slednji, v današnjem času izredno zahteven in nestabilen.
Na svetu je več kot 1,2 milijarde mladih, starih med 12-24-let. Vlaganje v njihov razvoj ponuja podjetjem in drugim akterjem odlično priložnost, da vplivajo na razvijanje mehkih veščin in osebnostnih kvalitet bodočega kadra.

Učinkovita komunikacija in sodelovanje, reševanje problemov, kreativnost, kritično mišljenje, vodenje, pravičnost, odgovornost, spoštovanje, pripadnost, solidarnost idr. so veščine in odlike, ki so visoko vrednotene na čedalje bolj tekmovalnem globalnem trgu. Na spodbujanje razvoja le teh pa lahko najbolje vplivamo vsi skupaj – nevladni, vladni in podjetniški sektor!