Način in možnost sodelovanja

Zakaj nas podpreti

Mladostniško obdobje je ključnega pomena za razvoj in oblikovanje posameznika. Vsak mlad človek ima določene potrebe, sposobnosti, talente in interese, ki jih mora najprej prepoznat in nato poiskat ustrezne načine, da bi jih lahko zadovoljil, razvil oz. izpopolnil. Običajno nekatere uresničuje znotraj sistema primarne družine, vrstnikov in zanj pomembnih drugih oseb, druge znotraj formalnega izobraževanja in spet druge v preostanku svojega prostega časa.

Način izkoriščanja prostega časa pa med drugim močno vpliva na to, kako bo posameznik oblikoval predvsem svoj socialno – psihološki profil. Slednji je lahko škodljiv, če ga mladostnik preživlja pasivno, apatično, negativno.

S programom MEPI neposredno vplivamo tako na mladostnikovo samopodobo kot na širšo skupnost. Program ustvarja bolj dejavne, odgovorne, solidarne ter medgeneracijsko povezane državljane. Ob tem mlade pripravlja na večjo imunost današnjih gospodarskih, družbenih in okoljskih tveganj ter jim omogoča lažje in hitrejše vključevanje tako v civilno družbo kot na trg delovne sile, ki je (predvsem slednji), v današnjem času izredno zahteven in nestabilen.

Kvalitete, ki jih udeleženci pridobijo med izvajanjem programa, so izjemno uporabne in potrebne na trgu dela ter uspešno dopolnjujejo tiste, ki so pridobljene v formalnem izobraževanju. Ponekod v tujini je program uveljavljen v tolikšni meri, da delodajalci dajejo prednost pri zaposlitvi tistim, ki so pridobili priznanje MEPI, saj od njih lahko pričakujejo, da so: pripravljeni  delati bolje, odgovornejši, kreativnejši, bolj ciljno in timsko naravnani ter, ne-nazadnje, bolj pripadni podjetju. Posledično tudi družba kot taka s programom pridobi bolj odgovorne in družbeno angažirane osebe.

Kako nas podpreti

Zavod MEPI je krovna organizacija za vse slovenske izvajalce programa MEPI. Z našimi podporniki načrtno razvijamo dolgoročen in vzajemen odnos, ki temelji na razumevanju potreb in medsebojnem zaupanju.

Donatorji, sponzorji in ostali podporniki podpirajo program MEPI s človeškimi, finančnimi in materialnimi viri. V zameno jim ne ponujamo le krepitve podobe podjetja, temveč tudi sodelovanje pri izvedbi projektov, ki so v skladu z njihovo strateško vizijo in ki obenem uresničujejo cilje programa MEPI.

V kolikor smo vas prepričali in bi si tudi vi želeli sodelovati z nami se nam oglasite preko obstoječih kontaktov.  Z veseljem se bomo pogovorili o možnih oblikah sodelovanja! Tu smo, da skupaj ustvarimo most učinkovitega stika, ki bo dobrodejno vplival tako na posameznike kot družbo.

Kontakt: mepi@mepi.info

Dohodnina

Z nami lahko sodelujete tudi tako, da nam namenite del dohodnine.  Vljudno vas vabimo, da izpolnite spodnji obrazec in nam tako pomagate pri izvedbi naših aktivnosti! Z veseljem smo vam na voljo tudi za vaša dodatna vprašanja.

Obrazec za odmero dohodnine