Naši partnerji

Generalni pokrovitelj

Studio Moderna

Leta 2012 se je pomembnim sponzorjem programa MEPI pridružilo multinacionalno podjetje Studio Moderna. Njihov finančni vložek je namenjen podpori hitrejšega in učinkovitejšega razvoja programa MEPI na nacionalni ravni. Studio Moderna Zavod MEPI prijazno gosti v svoji poslovni stavbi in nudi administrativno pomoč. Izjemno ponosni smo, da je v letu 2013 ustanovitelj in lastnik Studia Moderna, Sandi Češko, kot prvi Slovenec postal član t.i. »World Fellowship«, prestižne svetovne mreže podpornikov oz. mecenov, ki imajo interes in željo podpiranja razvoja programov za mlade, tako na nacionalni kot na globalni ravni.

Zlati pokrovitelj

GlaxoSmithKline

Farmacevtsko podjetje GlaxoSmithKline d.o.o. je generalni sponzor programa MEPI. Od leta 2005 z denarnimi sredstvi podpira koordinacijo in razvoj programa na nacionalni ravni. Skupaj smo oblikovali tudi projekt družabnih dogodkov, poimenovanih Vesele urice. Ponosni smo, da smo v teh letih vzpostavili kvaliteten partnerski odnos, ki sproža pozitivne učinke tako med mladimi, uporabniki storitev kot na celotno družbo.

Srebrni pokrovitelj

Bronasti pokrovitelji

Intersport

Mepijevci v Intersportu nakupujemo ceneje. Največja veriga prodajaln s športno opremo na svetu je v letu 2016 postala podpornik programa MEPI. Intersportom delimo vrednoto mednarodne prisotnosti, zaupanja ter podjetnosti. Težimo k strokovnosti in zavzetosti za uspeh ter se zavedamo pomena osebne pozornosti. Odlikuje nas strast in predanost. Oboji verjamemo, da je šport za vsakogar in aktiviramo posameznika pri njegovi nameri, da se ukvarja s športom. Intersport se izkazuje tudi v strokovnosti, da je prvi v igri – da se odziva na najnovejše nakupovalne trende; da lahko doseže najboljše dogovore kar se tiče blagovnih znamk, cene, kakovosti in izbire in storitve.

Regijski pokrovitelji

SIBO Group

SIBO Group je lokalni pokrovitelj programa MEPI v Škofji Loki.

Domel

Domel je lokalni pokrovitelj programa MEPI v Železnikih.

Steklarna Hrastnik

Steklarna Hrastnik je lokalni pokrovitelj programa MEPI v Zasavju.

Mestna občina Kranj

Občina sofinancira razvoj in izvajanje programa MEPI v Kranju.

Občina Škofja Loka

Program MEPI se v občini Škofja Loka izvaja že od leta 2005. V program so se vključile 3 osnovne šole in gimnazija. Na letni ravni je v program vključenih preko 100 mladih. Z 2013 smo v okviru LAS Občine Škofja Loka vzpostavili Lokalni urad programa MEPI – lokalno koordinarstvo programa, ki si bo prizadevalo za nadaljnji razvoj in širjene progama MEPI v Občini Škofja Loka, pa tudi v Selški in Poljanski dolini.

Prijatelji programa MEPI

Knauf Insulation

Knauf Insulation je lokalni pokrovitelj programa MEPI v Škofji Loki.

Nova ljubljanska banka

NLB je pokrovitelj aktivnosti finančnega opismenjevanja mladih in njihovih mentorjev.

Ljubljanske mlekarne

Ljubljanske mlekarne so pokrovitelj mlečnih dobrot.

Cinkarna Celje

Cinkarna Celje je pokrovitelj tiska priznanj.

Slovenska vojska

Pri izvajanju aktivnosti na področju odprav in izobraževanja je pomemben partner Slovenska vojska s katero sodelujemo že od leta 2005. Med drugim mladim omogoča tehnično, logistično in kadrovsko podporo pri odpravah in pri drugih dogodkih (poletni tabori, mednarodne izmenjave idr.).

Britansko veleposlaništvo in British Council

Od leta 2003 sodelujeta Veleposlaništvo Velike Britanije in Severne Irske v Ljubljani ter British Council kot strokovni svetovalni telesi pri razvijanju programa na nacionalni ravni. Njuna ključna podpora je predvsem sodelovanje pri oblikovanju strukture in strategije delovanja Nacionalnega urada ter pridobivanje novih strateških partnerstev.

The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation

The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation je mednarodni urad za program MEPI s sedežem v Londonu, ki je ustanovitelj franšizne mreže. Od slehernih začetkov nas podpira v obliki svetovanja, v manjšem obsegu pa tudi finančno (ISPG).

MINVOS

Mreža MINVOS nam nudi strokovno podporo  pri izobraževanju za izvajanje projektov, programov in javnih politik.

Zavod Nefiks

Z Zavodom Nefiks sodelujemo predvsem na področju skupnega promoviranja pomena beleženja in posledično priznavanja neformalno pridobljenega znanja, danes nujno potrebnega (kot referenca) tako za nadaljnje šolanje kot za zaposlovanje.

Javni zavod Mladi zmaji

Tradicionalni poletni tabori z MEPI Slovenija so enkratna kombinacija druženja in preživetja v naravi. Mladostniki preko učenja in izvajanja praktičnih veščin ter športa spoznavajo svoje sposobnosti in omejitve. Pomembno je, da so na koncu vsi mladi udeleženci tabora zmagovalci v tekmi s seboj in z naravo. O tem priča njihovo večletno in navdušeno vračanje na tabor.

Slovenska filantropija

S Slovensko filantropijo od leta 2013 sodelujemo na področju strukturiranega razvoja prostovoljstva (sistem usposabljanja, krepitve strukture, promocije ipd.).

Vizualist / Rožle Bregar

Rožle Bregar, mladi entuzijast z izjemnimi vsestranskimi sposobnostmi, med drugim prejemnik zlatega priznanja MEPI, že vrsto let kot prostovoljec sodeluje tako z Nacionalnim uradom MEPI kot tudi z mednarodno fundacijo. Njegovo delo pretežno zajema produkcijo raznih filmov in vrhunsko fotografiranje ter objavljanje fotografij.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport sodelujemo že desetletje. Vse do leta 2012 smo sodelovali z Uradom RS za mladino preko kandidiranja na letnih javnih razpisih. S samim ministrstvom pa sodelujemo na področju priznavanja točk za napredovanje v nazive, in sicer za učitelje, ki v okviru šole sodelujejo kot mentorji v programu MEPI. V letu 2013 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo finančno podprlo tudi projekt Model dobre prakse vpeljave in izvajanja programa MEPI oz. model integracije programa v osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje.

Program MEPI