Partnerji

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
uradZ Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport sodelujemo že desetletje. Vse do leta 2012 smo sodelovali z Uradom RS za mladino preko kandidiranja na letnih javnih razpisih.
S samim ministrstvom pa sodelujemo na področju priznavanja točk za napredovanje v nazive, in sicer za učitelje, ki v okviru šole sodelujejo kot mentorji v programu MEPI.
Za leto 2013 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo finančno podprlo tudi projekt poimenovan: Model dobre prakse vpeljave in izvajanja programa MEPI oz. model integracije programa v osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje.

Urad RS za mladino

uradokMed ključna področja našega delovanja spada tudi mladinsko delo in podpiranje kvalitetnih mladinskih programov, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih. Zato z veseljem podpiramo program MEPI, ki z netekmovalnostjo in z odprtostjo do vseh, po poti dolgega maratona in ne šprinta, mladim odpira nova vrata in jim daje koristno popotnico za življenje.
mag. Peter Debeljak, direktor
Srčika programa: MEPI (mladinski) voditelji
To so izvajalci programa MEPI, ki neposredno delajo z mladimi v programu MEPI. Vsi odrasli, ki koordinirajo ali vodijo program MEPI ali pa poučujejo mladostnike na posameznih področjih, svoje delo praviloma opravljajo kot prostovoljci. Sem spadajo vsi odrasli, v vlogah: koordinatorja, mentorja, inštruktorja, ocenjevalca, spremljevalca odprav ali pomočnika za posamezna opravila.
Programa MEPI med mladimi ne bi bilo, če za njem ne bi stali ravno ti odrasli prostovoljci, ki jim predstavljajo ključno podporo. Več o izvajalcih.
Društvo prejemnikov zlatega priznanja MEPI (Društvo GAHA Slovenije)
gahaPrejemniki zlatega priznanja so organizirani v Društvo GAHA. Sodelujejo tako na izvajalski ravni kot v okviru Nacionalnega urada MEPI.
Vizualist / Rožle Bregar – kloc
vizualistRožle Bregar, mladi entuzijast z izjemnimi vsestranskimi sposobnostmi, med drugim dobitnik zlatega MEPI priznanja, že vrsto let kot prostovoljec sodeluje tako z Nacionalnim kot Mednarodnim uradom MEPI. Njegovo delo pretežno zajema pripravo novih MEPI spletnih strani, produkcijo raznih filmov in vrhunsko fotografiranje ter objavljanje fotografij.

Mestna občina Kranj
mokObčina sofinancira razvoj in izvajanje programa MEPI v Kranju.
Občina Škofja Loka
sk-lokaProgram MEPI se v občini Škofja Loka izvaja že od leta 2005. V program so se vključile 3 osnovne šole in gimnazija. Na letni ravni je v program vključenih preko 100 mladih. Z 2013 smo v okviru LAS Občine Škofja Loka vzpostavili Lokalni urad programa MEPI – lokalno koordinarstvo programa, ki si bo prizadevalo za nadaljnji razvoj in širjene progama MEPI v Občini Škofja Loka, pa tudi v Selški in Poljanski dolini.
British International School of Ljubljana
bisKontinuirano poslovanje Nacionalnega urada MEPI omogoča tudi Britanska mednarodna šola v Ljubljani, ki od leta 2013 nudi uporabo poslovnih prostorov.
Slovenska Filantropija
filantropijaS Slovensko filantropijo z letošnjim letom 2013 vzpostavljamo sodelovanje na področju strukturiranega razvoja prostovoljstva (sistem usposabljanja, krepitve strukture, promocije ipd.).
Zavod Mladi Zmaji

zmajTradicionalni poletni tabori z MEPI Slovenija so enkratna kombinacija druženja in preživetja v naravi. Mladostniki preko učenja in izvajanja praktičnih veščin ter športa spoznavajo svoje sposobnosti in omejitve. Pomembno je, da so na koncu vsi mladi udeleženci tabora zmagovalci v tekmi s seboj in z naravo. O tem priča njihovo večletno in navdušeno vračanje na tabor.
Marko Taljan, koordinator Četrtnega mladinskega centra Zalog, večkratni udeleženec MEPI taborov, MEPI inštruktor. 

nefixZavod Nefiks

Z Zavodom Nefiks sodelujemo predvsem na področju skupnega promoviranja pomena beleženja in posledično priznavanja neformalno pridobljenega znanja, danes nujno potrebnega (kot referenca) tako za nadaljnje šolanje kot za zaposlovanje.

MINVOS – Mreža izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije   

minvos

Mreža MINVOS nam nudi strokovno podporo  pri izobraževanju za izvajanje projektov, programov in javnih politik.

 

Zahvaljujemo se tudi vsem MEPI prijateljem in vidnim prostovoljcem!