Raziskava o delodajalcih

Pomen mednarodnega priznanja za mlade (Priznanja Vojvode Edinburškega) za delodajalce v Veliki Britanji

The United Learning Trust (ULT) je nedavno objavil rezultate obsežne raziskave, ki jo je izvedel v povezavi z Ratcliffe Hall Ltd., s poudarkom na metodah, ki so jih uporabili večji delodajalci za izbiro novih sodelavcev. Raziskava je bila predvsem o zaposlovanju diplomantov in o mnenju delodajalcev o atributih kandidatov, ki so najbolj privlačni  za delodajalce.

Organizacije, ki so bile vključene v raziskavo, so vsi večji delodajalci, ki predstavljajo 12% vseh delodajalcev v Veliki Britaniji, 3,6% zasebnem sektorju in 47,5% v javnem sektorju vključno z:

 • Alliance & Leicester plc
 • Boots plc
 • British Energy Group plc
 • British Nuclear Fuels plc
 • BT Group plc
 • Centrica plc
 • Civil Service
 • Coors Brewing company
 • Corus Group
 • Diageo plc
 • Eurotunnel plc
 • Herbert Smith LLp
 • Honda (UK) Ltd
 • Morrison’s plc
 • Michael Page International plc
 • Nabarro Nathanson
 • Northern Rock plc
 • Newcastle Chronicle & journal Ltd
 • AGN Shipleys
 • Tesco Plc
 • 3i Group plc
 • Vauxhall Motors Ltd.

Organizacije so vprašali, katere atribute in lastnosti so ocenili kot ključne dejavnike pri
izbiri zaposlenih. Najvišje so bili ocenjeni: vodenje, timsko delo, samomotivacija, komunikacija, samozavest, pozornost (spoštovanje) in sposobnost učenja.

76% organizacij iz vzorca je poudarilo, kako pomembno je, da šole omogočijo razvoj “življenjskih spretnosti”. 64% vprašanih organizacij je navedlo, da lahko posebej izdelan in organiziran tečaj “življenjskih spretnosti” razvojnih dejavnosti, kateremu sledi kandidat, pozitivno vpliva pri izboru kandidata na razgovor.

Organizacije so vprašali, kaj štejejo za najpomembnejše dejavnosti v šoli. Le-te so morali oceniti od 1-5, pri čemer je 1 najvišji:

1 Duke of Edinburgh’s Award 1,96
2 Delovne izkušnje 2,00
3 Dejavnosti skupnosti 2,04
4 Svetovni izziv 2,16
5 Mlada podjetnost 2,20
6 Timska športna dejavnost 2,28
7 Mladinske nagrade 2,28
8 Javno nastopanje / Razpravljanje 2,32
9 Državni /nacionalni timski športi 2,36

10 Spretnosti intervjuvanja 2,44
11 Šolski svet 2,48
12 Šolski starejši dijak za nadzor mlajših 2,48
13 Posamezni športni dosežki 2,48
15 Tečaji finančnega ozaveščanja 2,52
16 Delo zasledovanja 2,60
17 Industrijski dnevi 2,60
18 Šolski časopisi 2,64
19 Gledališka igra 2,68
20 Investicijski klubi 2,68
21 Zunanji govorci 2,76
22 Šolski radio 2,76
23 Hiša / popoln sistem 2,76
24 Solo glasbene sposobnosti 2,84
25 Udeležba v orkestru 2,84
26 Umetniške sposobnosti  2,88
27 Britanske šole “Exploring Society” 3,00
28 Šolski izleti 3,08
29 Vzemi svojo hčer na delovno mesto 3,28

Ti rezultati so očitno velika potrditev, da sodelovanje pri programu MEPI zagotavlja večje zaposlitvene možnosti.

Program MEPI