Informacije za starše

Mednarodno priznan program MEPI, se je v preteklih, več kot 50letih obstoja,uveljavil kot odličen program za aktivno preživljanje prostega časamladih med 14. in 24. letom starosti.  S svojim izvirnim kombiniranjem različnih področij – prostovoljstva, praktičnih veščin, športa in preživetja v naravi -mladostnikomomogoča vsestransko prepoznavanje in razvijanje svojih potencialov. Tako postane nepogrešljiv pripomočekv procesu njihovega neformalnega učenja za življenje, ki je pogosto odrinjeno obrob programov formalnega izobraževanja. Njegova edinstvenost je med drugim  v tem, da si ga udeleženci lahko prikrojijo glede na svoje sposobnosti in interese. Od leta 1956, ko je bil program vpeljan, se je vanj vključilo že preko 8 milijonov mladih s celega sveta.

Sodelovanje s starši oz. skrbniki je ključno za zagotovitev visoke kakovostiin celoviteizkušnje v programu MEPI. Ne le zato, ker mora vsak mladoletni udeleženec za vstop v program pridobiti dovoljenje staršev oz. skrbnikov, temveč predvsem zato, ker mladostnik  pri svojem udejstvovanju nujno potrebuje kontinuirano podporo najbližjih. V nadaljevanju si lahko najdete več informacij o programu MEPI.