Kar me najbolj bogati, so čudoviti srčni ljudje, ki jih srečam na poti, kamor me pelje MEPI

MEPI je okvir, ki te ne uokviri 🙂 ; je vsestranski življenjski slog. Z vsakim dnem se naučim nekaj novega;  diham z naravo – jo občudujem; ukvarjanje s športom mi napolni dušo ter notranje zadoščenje občutim, ko  lahko pomagam pomoči potrebnim. MEPI žene mojo zvedavost in vedoželjnost in poskrbi, da ostajam nepoboljšljivi entuziast; predstavlja nenehno premikanje namišljenih meja lastnih sposobnosti in zmožnosti. MEPI je energija, ki te napolni, te dvigne in ti da moč ter vero, da lahko narediš, dosežeš kar ti srce poželi. Kar me pa najbolj bogati so čudoviti srčni ljudje, ki jih srečam na poti kamor me pelje MEPI in ki v meni puščajo neizbrisen pečat.