E-Čaj z razlogom: Učenje na daljavo po 4 tednih

16.04.2020

E-Čaj z razlogom je za nami. Virtualno razpravo, ki ji je prisostvovalo okoli 70 udeležencev, smo organizirali Britansko-slovenska gospodarska zbornica, Program MEPI – Mednarodno priznanje za mlade, British International School of Ljubljana in British Council v Sloveniji. Želeli smo izmenjati izkušnje z učenjem na daljavo, prepoznati priložnosti za razvoj v prihodnje, predstaviti primere dobrih praks in razmišljati o vplivu na medčloveške odnose.

Z vidika Programa MEPI pa nas je zanimalo, ali ima otrok oziroma mladostnik ob tem tempu še kaj prostega časa, kako ga lahko v teh razmerah kakovostno izkoristi in kako v šolah usklajujejo šolske in obšolske dejavnosti.

V razpravi, ki jo je povezoval Dragan Barbutovski, so sodelovali:

  • Gregor Deleja, ravnatelj Gimnazije Celje – Center, član Sveta Zavoda MEPI
  • Paul Walton, ravnatelj Britanske mednarodne šole v Ljubljani
  • Leonida in dr. Albert Mrgole, psihoterapevta in avtorja knjige »Izštekani najstniki in starši, ki štekajo«
  • Miha Novak in Tina Novak Kač, partnerja v podjetju Competo, starša dveh osnovnošolcev

Celotno razpravo smo tudi posneli in je na voljo tukaj. Ob koncu smo oblikovali krajši povzetek, ki predstavlja poziv uradnim izobraževalnim ustanovam in pristojnim ministrstvom.

Ključni poudarki & priporočila udeležencev razprave (pdf dokument)

»Čeprav imamo po prvih štirih tednih dobre izkušnje s poučevanjem na daljavo, smo hkrati dobili enkratno priložnost, da z odzivom vseh ključnih deležnikov v izobraževanju prevetrimo obstoječi sistem in se na podlagi najboljših praks in izkušenj pripravimo za prihodnost, ki bo nedvomno drugačna«, je o razpravi povedal Dragan Barbutovski, direktor British Councila v Sloveniji.

»Starši, ki delajo od doma, so v tem času dodatno obremenjeni, saj so poleg službenih obveznosti prevzeli še vlogo učitelja svojih otrok, pred posebno velik izziv pa so postavljeni tisti, ki imajo otroke s posebnimi potrebami,« je dodala Barbara Uranjek, direktorica Britansko-slovenske gospodarske zbornice.

»Mladi, vključeni v Program MEPI in druge mladinske programe, so v teh težkih časih pokazali, kako pomembni sta solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje. Svoje aktivno državljanstvo so v razmerah samoizolacije pokazali vsem z dejanji in ne le z besedami, saj vemo, da je v nas vedno več, kot si mislimo, in to je tisto, kar je resnično vredno,« je dejala Andreja Anžur Černič, izvršna direktorica programa MEPI.

Gregor Deleja, ki je med drugim predstavnik Društva Ravnatelj v Svetu Zavoda MEPI, je izpostavil, da je »nujno povezovanje med formalnim in neformalnim izobraževanjem, ki morata zasledovati skupen cilj – vrednote, ki temeljijo na znanju, solidarnosti, sodelovanju, medgeneracijskem in medkulturnem dialogu – to je še en pomemben del, ki ga je izpostavila tale epidemija. MEPI je program, ki zelo dobro povezuje oboje in bi lahko ponudil marsikakšno dobro osnovo, ki bi jo lahko kot tak prevzel tudi sistem. Zelo veliko bi lahko formalnemu izobraževanju na tem področju ponudil mladinski (nevladni) sektor, ki je pogosto prezrt.«

Ravnatelj British International School of Ljubljana Paul Walton je napovedal, da bodo »na podlagi kreativnih in inovativnih predlogov še naprej razvijali vrednote za celotno skupnost, saj želi, da med krize dosežemo boljše medsebojno razumevanje, empatijo in sočutnost do drug drugega.«

Sogovorniki so si bili enotni, da je neformalno izobraževanje potrebno postaviti ob bok formalnemu in MEPI si bo še naprej prizadeval v tej smeri.

 

Sporočilo za javnost – eČaj z razlogom