International Gold Event 2017

06.12.2017

Med 25. in 30. oktobrom 2017 je v Pragi potekal International Gold Event (IGE), na katerem se vsaka tri leta srečajo prejemniki zlatih priznanj Programa MEPI s celega sveta.

IGE je svetovni mladinski dogodek prejemnikov zlatega priznanja MEPI, ki je v letošnjem letu praznoval svojo 50-letnico. Od leta 1967 poteka vsaka tri leta, Slovenija pa je na njem sodelovala tretjič. Namen dogodka je povezati prejemnike zlatega priznanja z vsega sveta, jih postaviti v položaj voditeljev in spodbuditi v njih občutek zaveze k soustvarjanju Programa MEPI. Mladim zagotavlja priložnost, da razširijo svoje znanje, se opredelijo, vplivajo na prihodnji razvoj in prepoznavnost Programa po vsem svetu. Na dogodku se nas je zbralo 80 delegatov iz 42 držav.

Prva dva dneva sta minila predvsem v spoznavanju delegatov, neštetih motivacijskih in malo manj motivacijskih govorih ter razvoju veščin skupinskega dela in vodenja. Celoten dogodek je bil zasnovan kot izkušnja projektnega dela z neznanimi ljudmi v neznanem okolju, ki naj bi nas preko izkušnje nelagodja in stresa pripeljal do spoznanja, kako težko je delo v skupini. No, naši delovni skupini ni šlo slabo.

Tretji in četrti dan smo delegati obiskali različne organizacije na Češkem in Slovaškem, ki poskušajo na inovativen način vpeljati Program MEPI v svoje vrste. Naša skupina se je mudila na delovnem obisku v Bratislavi, kjer smo se srečali s profesorji Univerze Mateja Bela iz Banske Bystrice. Na tamkajšnji pedagoški fakulteti so v letošnjem šolskem letu bodočim učiteljem v obliki izbirnega predmeta ponudili Tečaj za mentorje in Tečaj za voditelje odprav. Študentje imajo tako že med študijem možnost, da se seznanijo s Programom MEPI in pridobijo potrebno znanje ter veščine za izvajanje programa v šolah, kjer se bodo zaposlili. Izbirni predmet jim poleg vsebin MEPI ponuja tudi obilo

S profesorji smo dva dni razglabljali o priložnostih, ki jih ponuja vključevanje programa v univerzitetni prostor, o izzivih, s katerimi se spopadajo pri implementaciji izbirnega predmeta in o možnosti širitve ideje na druge univerze na Slovaškem in drugod po svetu.

Po vrnitvi v Prago smo na podlagi delovnih obiskov izoblikovali ideje za širitev programa na Češkem in Slovaškem, ki so jih ovrednotili različni deležniki Programa MEPI, med njimi tudi angleški princ Edward.

Med IGE-jem so potekale tudi volitve novih predstavnikov v International Council (mednarodni svet), ki je vrhovni organ organizacije The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation. Vsaka izmed štirih regij programa izmed Zlatnikov izvoli dva predstavnika za dobo treh let. Regijo EMAS bosta tako v naslednjem mandatu zastopala James McClements (VB) in Michaela Musilova (SK).

Zadnji večer je sledil še slovesen zaključek IGE-ja v Pražski križovatki, kjer sta nas nagovorila Jiri Zrust, predsedujoči češkemu nacionalnemu združenju Programa MEPI, in princ Edward, vsi skupaj pa smo še zadnjič uživali v bogatem kulturnem programu in odlični češki hrani.

IGE mi je nudil predvsem odličen vpogled v izvajanje Programa MEPI drugod po svetu, domov pa sem odšel s številnimi idejami, kako narediti MEPI v Sloveniji še bolj prepoznaven in dostopen mladim, saj se tako Čehi in Slovaki kot tudi Slovenci spopadamo s podobnimi izzivi pri izvajanju programa.

Jaka Kregar, slovenski delegat na IGE 2017