Usposabljanja

Vse mladinske delavce in mladinske voditelje usposabljamo po mednarodno akreditiranih programih in pri tem uporabljamo sodobne metode neformalnega učenja in dela z mladimi.

Tečaji potekajo v obliki teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del poteka v obliki interaktivnih delavnic v učilnici, medtem ko praktični del poteka večinoma na terenu (odvisno tudi od vsebinskega sklopa ter modula). Tečaj je v praktičnem delu usmerjen predvsem v pravilno in varno izvedbo usposabljanja mladih udeležencev.

Zgornje število na posameznem izobraževanju je omejeno na 16 tečajnikov. Za potrebe praktičnega dela so tečajniki razvrščeni v manjše skupine. Tečajniki morajo opraviti preverjanje znanja, ki se opravi ob koncu usposabljanja.


Prijavite se na tečaj!


Termini usposabljanj v letu 2021

UsposabljanjeTermin 2021Lokacija
Tečaj za mentorje (Modul 1)26. in 27. marecLjubljana (sedež MEPI)
Tečaj za voditelje odprav (Modul 2)30. junij, 1. in 2. julijJezersko (Učni center GRZS)
Tečaj za mentorje (Modul 1)26. in 27. avgustLjubljana (sedež MEPI)
Tečaj trdih veščin za voditelje odprav (Modul 3)7., 8. in 9. oktoberJezersko (Učni center GRZS)

S prijavo na usposabljanja se strinjate s Splošnimi pogoji prijave na usposabljanja Zavoda MEPI.


Prijavite se na tečaj!