Usposabljanja

Vse mladinske delavce in mladinske voditelje usposabljamo po mednarodno akreditiranih programih in pri tem uporabljamo sodobne metode neformalnega učenja in dela z mladimi.

Tečaji potekajo v obliki teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del poteka v obliki interaktivnih delavnic v učilnici, medtem ko praktični del poteka večinoma na terenu (odvisno tudi od vsebinskega sklopa ter modula). Tečaj je v praktičnem delu usmerjen predvsem v pravilno in varno izvedbo usposabljanja mladih udeležencev.

Zgornje število na posameznem izobraževanju je omejeno na 16 tečajnikov. Za potrebe praktičnega dela so tečajniki razvrščeni v manjše skupine. Tečajniki morajo opraviti preverjanje znanja, ki se opravi ob koncu usposabljanja.


Prijavite se na tečaj!


Termini usposabljanj v letu 2020

UsposabljanjeTermin 2020Lokacija
Tečaj za voditelje odprav (Modul 2)8. – 10. 10.okolica Kranja
Tečaj za mentorje (Modul 1)16. 10. in 19. 11.Ljubljana

S prijavo na usposabljanja se strinjate s Splošnimi pogoji prijave na usposabljanja Zavoda MEPI.


Prijavite se na tečaj!