Kaj je “MEPI točka”

08.03.2016

Potencialno zanimiv koncept za vse ponudnike vsebin neformalnega izobraževanja in aktivnega preživljanja prostega časa za mlade v določenem okolju.

 

Značilnosti MEPI točk:

Licenco za MEPI točko lahko pridobi vsaka mladinska organizacija in organizacija, ki dela z mladimi in za mlade, organizacija, ki  je zavezana k osebnemu razvoju mladega posameznika in v okviru svojih dejavnosti izvaja tudi aktivnosti, ki so organizirane in potekajo v skladu s konceptom in standardi Programa MEPI

MEPI točka ni licenčna izvajalska institucija programa MEPI; ne pokriva mentorstva ampak opravlja funkcijo področnega inštruktorja in ocenjevalca na posameznem področju programa;

Navodila za inštruktorje posameznih področij v vpogled na:

–          http://issuu.com/program-mepi/docs/mepi_navodila_za_instruktorje_prost/1

–          http://issuu.com/program-mepi/docs/mepi_navodila_za_instruktorje_vesci_4e3ea5fe15365f

–          http://issuu.com/program-mepi/docs/mepi_navodila_za_instruktorje_sport_0f04b71b6630f5/1

–          http://issuu.com/program-mepi/docs/mepi_navodila_za_instruktorje_pnp_n/1

–   Organizacija, ki se odloči postati MEPI točka, zapisuje in evidentira napredek posameznika in dosežke oz. neformalno pridobljena znanja, spretnosti in kompetence: spremlja udeleženca oz. njegovo aktivno udejstvovanje na način predpisan za Program MEPI ter v skladu z zahtevami posamezne stopnje programa MEPI. Ob zaključku v obliki opisne ocene vpiše dosežke udeleženca v  indeks dosežkov

– Lokalna/regionalna/nacionalna/mednarodna prepoznavnost; organizacija je prepoznana kot licencirana MEPI točka (promocija)

 

Namen MEPI točk:

  • zagotavljanje višje kakovosti mladostnikove izkušnje v programu
  • mreženje in povezovanje v lokalni skupnosti
  • večanje prepoznavnosti progama MEPI
  • širša dostopnost programa MEPI za mlade in večja možnost izbire
  • promocija kakovostne ponudbe neformalnega izobraževanja in ponudbe na področju aktivnega preživljanja prostega časa
  • olajšanje dela mentorjem MEPI

Ozadje:

V Veliki Britaniji, kjer letos obeležujejo 60 letno tradicijo izvajanja programa imajo v zgornje namene vzpostavljen koncept t.i. Access organisations oz. Activity providers

Zaradi potreb in zahtev izvajanja programa na terenu, smo se tudi v Sloveniji odločili, da oblikujemo in lansiramo sorodno pobudo t.i. MEPI točke.

 

ikona_vescine

ikona_rekreativni_sportikona_prostovoljstvoikona_PNP