Kako pomembna je komunikacija?

14.09.2014

Septembrska delavnica projekta Lažje zaposljiv.si je bila posvečena komunikaciji – najprej teoretičnemu delu, kasneje pa so se člani skupine preizkusili tudi v praktičnem nastopu pred kritično komisijo.

Z začetkom študijskega leta skupina projekta začenja tudi aktivno oblikovati model za lažjo zaposljivost mladih. Glavni namen je ugotoviti, katere kompetence delodajalci pričakujejo oziroma zahtevajo od mladih in jih nato smiselno združiti v različne praktične korake ter tako vzpostaviti model.

Vabljeni, da dejavnosti projekta spremljate tudi na Facebook strani.

Delavnica o komunikaciji
Delavnica o komunikaciji