Konferenca EMAS 2017

05.10.2017

Letošnja regionalna konferenca EMAS regije se je odvijala med desetim in trinajstim septembrom na idiličnem otoku Madeira na Portugalskem. V glavnem mestu Madeire Funchal, iz katerega prihaja tudi nogometni zvezdnik Christiano Ronaldo, se je zbralo 42 delegatov iz 18 držav.

V treh  izrazito delovnih dneh konference sobile ključne teme diskusije: Globalna strategija do leta 2023 in specifike EMAS regije v njej. Delavnice, predavanja in primeri dobre prakse so obravnavali še teme povezane s prostovoljci, blagovno znamko in prepoznavnostjo priznanja ter različne metode merjenja in ocenjevanja ključnih učinkov in vplivov priznanja na mlade. Ključna tri strateška področja prihodnosti so:

dostopnost (access) priznanja vsem v starostniskupini 14-24 ne glede na okoliščine v katerih odraščajo,

doseg (reach) priznanja v različnih ciljnih skupinah mladih s poudarkom na ranljivih skupinah,

učinki (impact in vplivi programa na mlade  (dolgoročni in kratkoročni) in družbo prihodnosti ter izzivi z vzdrževanjem kakovostne ravni izvajanja in standardov programa.

Delegati so se ponovno strinjali, da se se vse učenje ne odvija v razredih in predavalnicah (“Not all learning happens in the classroom”) in poudarili pomen izkustvenega, neformalnega izobraževanja, ki ga program MEPI zagotavljain opremlja mlade za samostojno in odgovorno, odraslo življenje.

Pred bližajočim svetovnim kongresom mladih (IGE) konec oktobra v Pragi še namig, da se direktorji preizkusimo v vlogi prostovoljcev in tako odigramo obrnjeno vlogo- kot so jo mladi udeleženci priznanja uspešno opravili na Madeiri.

Utrinke iz konference in Madeire, si lahko ogledate tukaj: