MEPI širi glas o korporativnem prostovoljstvu

18.10.2018

Triglavski narodni park je na iniciativo MEPI-ja junija letos pričel odkrivati dragocene priložnosti in učinke korporativnega prostovoljstva.

Zadnja prostovoljska akcija se je odvijala 11. oktobra na področju varstva okolja in ohranjanje narave.  Na iniciativo Zavoda MEPI so se povezali uigrana ekipa oddelka Logistika in Nabava podjetja Studio Moderna Group,  Triglavski narodni park in lokalna skupnost Bohinj. Ekipa 25 prostovoljcev je ob obali Bohinjskega jezera čistila naplavine in utrdila učno pot.

V Sloveniji so akcije korporativnega prostovoljstva v porastu. Po besedah Nede Kajfež Ambrožič, vodje projekta, med prebivalstvom na terenu marsikdaj še naletimo na tujost besede »Korporativno« prostovoljstvo. V tem primeru  dodamo stavek ali dva, da sogovornik razume, da gre za akcijo, ki jo organizira ali podpira posamezni delodajalec in zaposlene povabi k sodelovanju bodisi da je prostovoljsko delo všteto v delovni čas bodisi kot dodatni dan dopusta oz. izven delovnega časa.

»Prostovoljstvo ni delovna naloga ali izguba časa. Je velik osebni dosežek, pri katerem dajemo nazaj skupnosti. Studio Moderna prepoznava pomembnost socialne odgovornosti in posledično s tem tudi pomembnost korporativnega prostovoljstva,« je povedal David Rose, direktor oddelka Logistika in Nabava. »Ne samo, da s takšnim prostovoljstvom vračamo širši družbi in naravi, temveč z delom izven pisarne prav tako izboljšujemo skupinsko dinamiko med zaposlenimi. Skupina se na tak način bolj poveže in je tako tudi bolj učinkovita pri svojem delu.«

Kajfež Ambrožičeva pravi: »Starejšim pogovor zbudi asociacijo na akcije mladinskih delovnih brigad v nekdanji Jugoslaviji. Živi so tako njihovi spomini kot ponos, da so lahko v določenem času lahko prispevali k skupnemu dobremu in ob tem sklepali trajna prijateljstva. Pozdravljajo raznolike oblike sodobnega prostovoljstva, ki prispevajo k razvijanju vrednot solidarnosti oz. so nasprotje potrošniški družbi in egoizmu.«

David Ross, direktor CL&P pravi: »Sodelovanje z MEPI vidim kot vzajemno partnerstvo. MEPI sodeluje z mlajšo generacijo. Skupna nam je pomembnost, ki jo pripisujemo opremljanju mladih s koristnimi veščinami in želja, da mladim tudi pomagamo razviti te veščine. Če pa lahko povežemo MEPI, Studio Moderno in še družbeno odgovornost, pa toliko boljše

Ob tem, da organizacije prepoznavajo MEPI kot relevantnega partnerja in skupaj snujejo načrte in pišejo dobro prakso na področju korporativnega prostovoljstva, MEPI lokalno skupnost na območju akcije ozavešča tudi o svoji osrednji dejavnosti, o edinstvenem programu celostnega osebnostnega razvoja mladih; MEPI – Mednarodno priznanje za mlade, ki mlade opremlja z veščinami in znanji ter v njih krepi solidarnost in empatijo.