Mepi v koraku s časom

10.06.2013

Nova podoba spletnih strani programa MEPI je rezultat sprememb celostne grafične podobe Mednarodnega programa za mlade (ang. The International Award for Young People) na globalni ravni in reorganizacije Nacionalnega odbora MEPI, ki deluje v okviru Društva MEPI Slovenija v Nacionalni urad, ki bo, od jeseni 2013 dalje, deloval v okviru novega zavoda. Z novo podobo na spletu želimo prispevati k večanju prepoznavnosti programa MEPI v Sloveniji.