Mladi, zdravi in ozaveščeni

25.05.2018

V petek, 18. 5., je na Zavodu MEPI potekala celodnevna izobraževalna delavnica na temo Mladi,zdravi in ozaveščeni, na kateri smo s strokovno pomočjo Tanje Povšič, vodje projektov na  Mestni zvezi prijateljev mladine Ljubljana in Stane Kovač, učiteljice kemije in varovanja zdravja iz Srednje šole Zagorje, izobrazili 10 prostovoljcev, ki bodo samostojno vodili delavnice ozaveščanja pomembnosti o spolno prenosljivih boleznih (s poudarkom na HIV).

Osnovni namen projekta je, da preko različnih komunikacijskih orodij, ki so blizu mladim (med 14. in 25. letom), predvsem pa preko “peer to peer” izobraževanja in interaktivnih delavnic, nagovorimo osnovnošolce in srednješolce ne le o spolno prenosljivih boleznih, ampak tudi o predsodkih, stereotipih in diskriminaciji, ki jih omenjena tematika nosi s sabo.

Mladi svoje znanje, izkušnje, veščine in kompetence nabirajo, razvijajo, nadgrajujejo in krepijo v različnih življenjskih okoljih: tako preko formalnega, kot tudi neformalnega, izkustvenega in priložnostnega načina izobraževanja. Prav pri slednjih je poudarek na sodelovanju posameznika v učnem procesu, saj se lahko nauči le toliko, kolikor posameznik želi sam sodelovati in prispevati oziroma toliko, kolikor je, glede na okoliščine, mogoče napredovati.

Slovenski šolski sistem v okviru spolne vzgoje še vedno ne ozavešča dovolj glede preprečevanja in testiranja spolno prenesljivih bolezni in s tem tudi ne zavedanja o HIV-u. Izobraževanje o virusu HIV in drugih spolnih boleznih je v šolah prepotreben pristop, drugo pa so razprave med vrstniki na socialnih medijih. Te so dokazano najbolj učinkovit način za vključevanje mladih v to tematiko.

Znanje in ozaveščenost o HIV-u in drugih spolno prenosljivih boleznih v Sloveniji je precej nizka, zato vedno več mladih ljudi prakticira deviantne, nevarne in visoko tvegane spolne prakse. Posledica tega je povečanje števila okužb z virusom HIV in drugih spolno prenesljivih bolezni. Visok je tudi delež mladih, ki se pozno oziroma prepozno odloči za pregled in testiranje. Šolski sistem ne zagotavlja zadostnega znanja, pomembnosti preprečevanja, testiranja in zgodnjega odkrivanja virusnih obolenj. Zaradi pomanjkljive spolne vzgoje je nezavedanje o spolnem prenašanju virusa HIV in testiranje na še zmeraj “tabu” tema tako pri mladih kot splošni populaciji. Verjamemo, da lahko s pravo komunikacijo, učinkovitim medsebojnim izobraževanjem ter z vključitvijo različnih zainteresiranih organizacij, prispevamo h globalnemu cilju zmanjševanja širjenja virusa HIV.