Višina pristopnine

Šolsko leto 2021/22

Stopnja programaBronastaSrebrnaZlata
Redna cena pristopnine30 EUR30 EUR30 EUR
Cena pristopnine s 50 % popustom (če udeleženec nadaljuje na naslednjo stopnjo v roku 6 mesecev od zaključka predhodne stopnje)/15 EUR15 EUR
Cena pristopnine za direktne vstopnike/30 EUR30 EUR

Navedene cene veljajo za nove udeležence, ki so se Programu MEPI prvič pridružili od vključno 1. 9. 2019.

Udeležencu, ki vstopa v Program MEPI, se v enkratnem znesku zaračuna vsaka posamezna začeta stopnja Programa.

Udeleženec, ki uspešno zaključi trenutno stopnjo in se na naslednjo stopnjo Programa vključi in prične z aktivnostmi v roku 6 mesecev od dneva zaključka predhodne stopnje, ima 50 % popusta na pristopnino naslednje stopnje.

Udeleženci, ki so se Programu MEPI prvič pridružili do vključno 31. 8. 2019, nadaljujejo udeležbo v Programu pod pogoji, veljavnimi na dan njihovega vstopa v Program.

Plačilo pristopnine predstavlja nadomestilo za uporabo indeksa (tiskane ali spletne različice), kamor se vpisujejo dosežki posameznika, sodelujočega v Programu MEPI, za administrativne stroške, ki jih ima nacionalni urad s posameznikovo udeležbo v programu, in za morebitno podelitev priznanja posamezniku, ki sodeluje v Programu MEPI.