Informacije za starše

MEPI se je v preteklih 60 letih obstoja uveljavil kot odličen program za aktivno preživljanje prostega časa mladih med 14. in 25. letom starosti.  S svojim izvirnim kombiniranjem različnih področij – prostovoljstva, veščin, športa in preživetja v naravi – mladostnikom omogoča vsestransko prepoznavanje in razvijanje svojih potencialov. Tako postane nepogrešljiv pripomoček v procesu njihovega neformalnega učenja za življenje, ki je ob formalnem (šolskem) izobraževanju pogosto zapostavljeno. Njegova edinstvenost je med drugim v tem, da si ga udeleženci lahko prikrojijo glede na svoje sposobnosti in interese. Od leta 1956, ko je bil program vpeljan, se je vanj vključilo že preko 8 milijonov mladih s celega sveta.

Sodelovanje s starši je ključno za zagotovitev visoke kakovosti in celovite izkušnje mladih v programu MEPI. Ne le zato, ker mora vsak mladoletni udeleženec za vstop v program pridobiti dovoljenje staršev, temveč predvsem zato, ker mladostnik pri svojem udejstvovanju nujno potrebuje kontinuirano podporo najbližjih. V nadaljevanju si lahko najdete več informacij o programu MEPI.

Informacije o višini pristopnine