Mentorstvo in spremljanje mladih

Mentor v programu MEPI je odrasel posameznik, ki udeleženca podpira ves čas njegovega sodelovanja v programu. Mentor udeležencu zagotavlja konstruktivno kritiko, spodbuja njegovo razmišljanje o napredku, mu pomaga okrepiti izbrane kompetence in določiti bodoče možnosti njegovega razvoja. Mentor mladostniku tudi zagotavlja uravnoteženost izbranih aktivnosti, postavljanje realnih ciljev in skladnost z mednarodnimi zahtevami programa.

Praviloma so to učitelji, mladinski delavci in drugi prostovoljci, ki so uspešno opravili usposabljanje za področjeprograma MEPI, ki daje poseben poudarek načelom programa in razvijanju voditeljskih sposobnosti.

Izsledki tujih raziskav so pokazali, da je za mlade udeležence podpora mentorja eden izmed najpomembnješih elementov njihovega programa. Velika večina je tudi navedla, da so mentorji nanje delovali inspirativno.