Bled – 9. MEPI regionalna konferenca

04.07.2016

9. Regionalna MEPI konferenca

je potekala na Bledu od 26 do 29. junija. Udeležilo se je je več kot 40 delegatov iz t.i. EMAS regije (Europe, Mediterranean and Arab State).

Konferenca je priložnost za strateško razmišljanje in pogovore ter izmenjavo dobrih praks med državami. Ključni poudarki iz globalne strategije so nadaljnja rast programa in števila udeležencev, manjše število osipnikov oziroma večji odstotek prejetih priznanj ter vključevanje več mladih iz ranljivih skupin, kjer so učinki programa še bolj prepoznavni in imajo vpliv na družbeno skupnost.Delegati so se seznanili z novostmi tako na področju razvoja modernih orodij za spremljanje programa, številnimi raziskavami in učinkih na mlade, ki jih program prinaša. Vse te izsledke si bomo prizadevali vpeljati na lokalno raven ter s ev okviru regije še bolj projektno povezati.

Zavod MEPI Slovenija se je izkazal kot odličen organizator in gostitelj.

kolaz_foto

 

 

 

 

 

Za sodelovanje pri izvedbi družabnega dela programa konference se zahvaljujemo:

Občini Škofja Loka in Občini Bled, v prvi vrsti županoma: mag. Mihu Ješetu in g. Janezu Fajfarju
Folklorni skupini Škofja Loka,
dijakom Gimnazije Celje-Center,
Lokalnemu uradu MEPI Škofja Loka,
Škofjeloškim mentoricam programa MEPI,
Zlatnikom: Maši, Kseniji, Ireni, Gašperju M. in Ljubljanskim mlekarnam. 

Več info na spletni strani konference: http://emasconference.mepi.si/

logo_SLO logoLM60