Pomen za mlade

Mladi so po udeležbi v programu MEPI izpostavili številne prednosti, ki jim jih je prinesel program.

  • Pridobitev novih izkušenj
  • Novi hobiji in interesi
  • Večja motiviranost
  • Poznavanje svojih prednosti in slabosti
  • Izboljšana samopodoba
  • Boljša osebna organiziranost
  • Razvite timske spretnosti
  • Manj dolgočasno življenje
  • Izboljšane odločevalske sposobnosti
  • Nova prijateljstva

Raziskave so pokazale, da ravno zaradi naštetih koristi program pozitivno vpliva na šolski uspeh mladih, izoblikuje željo po vseživljenjskem učenju, poveča možnosti zaposlitve, spodbuja vključevanje v družbo in strpnost. S svojo pozitivno in aktivno usmerjenostjo program beleži pozitivne učinke tudi na področju preprečevanja deviantnega vedenja in lažje reintegracije v družbo ter deluje preventivno in vpliva na manjšanje tako nasilja kot uživanja prepovedanih in škodljivih substanc.

Preberite več o pozitivnih učinkih programa MEPI ali pa si prenesite brošuro Measuring the Award Impact, ki jo je izdala Fundacija Mednarodnega priznanja za mlade (The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation).