Za podpornike

Naložba, ki se obrestuje!

MEPI je edinstveni program za mlade z več kot 60-letno zgodovino in prepoznavnostjo po vsem svetu. Združuje praktične izkušnje in veščine, s katerimi mlade opremlja za življenje in jih aktivira v družbi. Naš cilj je narediti program dostopen vsem mladim med 14. in 25. letom v Sloveniji, ki se vanj želijo vključiti. Zato sta vaša pomoč in podpora neprecenljivi.

Postanite del naše zgodbe že danes.

Vsako leto sodelujemo z več kot tisoč mladimi, vendar še vedno obstajajo številni, ki se programu ne morejo priključiti. Mladim iz cele Slovenije boste omogočili  udeležbo v globalnem programu, jim pomagali odkrivati smisel življenja, razvijati osebno odgovornost, aktivno participacijo v družbi, graditi lastno samozavest in ustvarjati pozitivno samopodobo. To je tista »oprema za življenje« in samostojno pot v odraslost, ki jim je nihče ne more vzeti, saj se vtke v osebnost in jih spremlja celo življenje. Naložba v prihodnost, ki se obrestuje!

[testimonial_view id=8]