Kaj podpirate?

Učinke programa so že prepoznali številni delodajalci, ki si želijo vlagati v bodoče zaposlene. Priznavajo jih izobraževalne organizacije, lokalne skupnosti in številni posamezniki, ki si želijo aktivnih, svobodomiselnih mladih in v odprto družbo usmerjene Slovenije. Postanite del te bogate družine tudi vi.

MEPI je edinstven program za mlade, ki združuje praktične izkušnje, znanje in veščine. Mlade opremlja za življenje in jih aktivira v družbi. Program mlade spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa s poudarkom na odkrivanju in usmerjanju potenciala. Temelji na dejstvu, da imamo vsi ljudje skrite talente, ki jih lahko razvijamo šele, ko jih spoznamo. Moto programa je zato: »V tebi je več, kot si misliš«.

Zavod MEPI je prostovoljska organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju mladih. Program so že prepoznale številne organizacije v državi. Častni pokrovitelj programa je predsednik države, delovanje podpirata tudi Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport in v njegovem okviru Urad za mladino. Učinke programa so prepoznali številni delodajalci, ki si želijo vlagati v bodoče zaposlene. Priznavajo jih izobraževalne organizacije, lokalne skupnosti in številni posamezniki, ki si želijo aktivnih, svobodomiselnih mladih in v odprto družbo usmerjene Slovenije. Ugled organizaciji krepi podpora britanske kraljeve družine in britanske ambasade, britanskega sveta ter številnih nevladnih organizacij, s katerimi Zavod MEPI tesno sodeluje.

Udeležba v programu je za mlado osebo zanimiva izkušnja, s katero razvija odgovornost, vztrajnost in odločenost za dosego ambicioznih ciljev. Program je netekmovalen temelji na osebnem (individualnem) izzivu. Mladim predstavlja uravnotežen nabor prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in pustolovskih dejavnosti. Te izzive stopnjuje in gradi v času študija in na karierni poti.

Ključne koristi za mlade

Program MEPI mlade podpre pri samostojnosti:

  • odlično dopolni formalno izobraževanje;
  • mlade opremlja za stabilnost in pripravljenost na življenjska, družbena in okoljska tveganja;
  • omogoča lažje in hitrejše vključevanje v civilno družbo;
  • omogoča lažje in hitrejše vključevanje na izjemno zahteven in nestabilen trg dela;
  • spodbuja mentorski način dela in formativno spremljanje ter ocenjevanje dosežkov mladostnika.

Raziskave kažejo, da zaradi zgoraj navedenih koristi sodelovanje v programu pomaga izboljšati učni uspeh, povečuje vseživljenjsko zanimanje za učenje,  zaposljivost, socialno vključenost in strpnost ter ima tudi pomembno  preventivno vlogo pri preprečevanju zasvojenosti  in mladinskem prestopništvu.

Krovna fundacija programa The Duke of Edinburgh’s International Award je objavila brošuro o učinkih in vplivih (Outcomes and impacts), ki si jo lahko prenesete tukaj.