Opravljanje aktivnosti v okviru Programa MEPI v času izrednih razmer – informacije za mentorje

Večino aktivnosti je v tem času mogoče opravljati tudi od doma; če že ne v popolnoma enaki, pa v alternativni obliki. To je najlažje na področju veščin in športa, malce bolj zahtevno je na področju prostovoljstva.

Če udeleženci določenih aktivnosti tudi v alternativni obliki ne morajo opravljati od doma, smo pripravili nekaj izhodišč, ki omogočajo, da zamujeno kasneje nadoknadijo ali v skrajnem primeru zamenjajo aktivnost.

Začasno prenehanje opravljanja aktivnosti

Ena izmed možnosti je, da udeleženci začasno prenehajo z opravljanjem določene aktivnosti in z njo nadaljujejo, ko bodo razmere to zopet dopuščale. V tem primeru bomo mladim omogočili, da se jim bo v posameznem tednu štelo dejansko število opravljenih ur in ne le ena ura na teden. Na ta način bodo lahko udeleženci nadoknadili toliko ur, kolikor tednov bodo trajale izredne razmere.

Primer za ilustracijo

Udeleženec hodi na trening košarke, ki je sedaj zaradi epidemije prekinjen. Tedensko sicer trenira 3 ure, vendar se mu normalno šteje le 1 ura. V času po epidemiji bo lahko v enem tednu uveljavljal vse 3 ure in tako nadoknadil zaostanek. Če bodo izredne razmere trajale 4 tedne, bo na ta način lahko nadoknadil 4 ure.  

Zamenjava aktivnosti

Udeleženci lahko po želji zamenjajo izbrano aktivnost na določenem področju, če je ne morejo opravljati od doma in bi kljub vsemu želeli takoj nadaljevati s programom. Menjavo aktivnosti lahko izvedejo po posvetu z mentorjem.

Aktivnost lahko zamenjajo le za čas trajanja izrednih razmer, pri tem ne spreminjajo cilja in v spletni indeks le zabeležijo, kaj so počeli, in dopišejo opombo “karantena”. V tem primeru naj bo nova aktivnost čim bolj sorodna prvotni. Po zaključku izrednih razmer se udeleženci vrnejo k izvajanju prvotne aktivnosti. Ure nadomestne aktivnosti se jim bodo normalno štele v kvoto ur.

Primer za ilustracijo

Urška tedensko obiskuje lokalni vrtec in pomaga vzgojiteljici. V tem času je za nadomestno aktivnost izbrala varstvo sosedovih otrok. V ORB vse aktivnosti beleži kot sicer, le da doda opombo “karantena”. Ure se ji štejejo kot sicer.

Možna je tudi trajna zamenjava izbrane aktivnosti na določenem področju. V tem primeru udeleženci na tistem področju izberejo novo aktivnost, jo dodajo v ORB in si postavijo nov cilj, ki ga bodo dosegli do konca trenutne stopnje. Novo aktivnost nato opravljajo do zaključka trenutne stopnje. Ure prvotne aktivnosti se jim bodo štele k opravljanju nove aktivnosti.

Primer za ilustracijo

Miha se je učil tehnik obdelave lesa pri mizarju. Ker je mizar zaprl delavnico in ker doma nima orodja, se je Miha odločil, da bo aktivnost zamenjal in se začel učiti programiranja. V ORB-ju na področju veščin doda novo dejavnost in vpiše cilj, ki mu ga mentor potrdi. Prvotne dejavnosti ne briše. Pri mizarju je opravil že 6 ur, za dokončanje bronaste stopnje jih potrebuje še 7. Ko bo iz programiranja nabral še 7 ur (skupaj 13), bo lahko zaključil področje veščin na bronasti stopnji.