Promo tim

Vabimo te v MEPI promo tim!

Kako v Sloveniji povečati prepoznavnost svetovno priznanega programa za mlade?

Več tisoč mladih navdušencev že veselo širi MEPI idejo, še vedno pa je med nami preveč tistih, ki se s programom še niso srečali, vendar bi jim lahko ravno Program MEPI spremenil življenje na boljše. S tem namenom z letošnjim šolskim letom ustanavljamo MEPI promo tim.

Naš cilj je, da imamo na nacionalni ravni do konca leta 2020 vzpostavljeno številčnejšo ekipo promo tima, ki uspešno deluje in odgovarja na povpraševanje oziroma potrebe okolja.

Promo tim skrbi za promocijo Programa MEPI. Naše ciljne skupine so različne, zato uporabljamo različne, prilagojene pristope in predstavitve.

Promo tim sestoji iz navdušenih udeležencev MEPI, ki smo pripravljeni med drugim iskati nove možnosti predstavitev, s katerimi bi približali program še več mladim, ki iščejo nove izzive in možnosti osebnega razvoja.

Izkoristi priložnost in se preizkusi v vlogi člana promo tima – sodelovanje v promo timu namreč lahko šteje za področje veščin ali prostovoljstva! Za mentorstvo na izbranem področju poskrbi Nacionalni urad.

Glavne naloge promo tima:

  • izvajanje promocije po šolah in drugih organizacijah, na raznih dogodkih (festivalih, posvetih, konferencah ipd.);
  • sodelovanje pri pripravi vsebin za spletno stran in socialna omrežja MEPI (Facebook, Instagram, Youtube);
  • širjenje ideje MEPI;
  • priprava gradiva za promocijske aktivnosti;
  • video- in foto produkcija.

Za uspešno delovanje promo tima iščemo udeležence polne energije, idej in predanosti Programu MEPI. Organiziramo delavnice, kjer naši člani lahko pridobivajo potrebna znanja iz prodaje, marketinga, komunikacije in javnega nastopanja, tako da je dobrodošel vsak, ki bi ga takšno delo zanimalo.

Usposabljanja za promo tim potekajo od oktobra do aprila enkrat mesečno v obliki 4-urnih delavnic.

Verjamemo, da lahko s prepričljivim pristopom MEPI predstavimo in naredimo dostopnega številnim mladim, prav tako starejšim, podjetjem in organizacijam.

Če se prepoznaš v MEPI izzivu ali bi si želel začeti nekaj novega in si želiš sodelovati z nami, nam piši na spela@mepi.info in skupaj bomo širili MEPI vizijo, vrednote in izkušnje.

Špela Ravnikar, udeleženka na Zlati stopnji programa
vodja promo tima