O projektu

Kdo je lažje zaposljiv?

V ponedeljek, 22. decembra 2014, smo uspešno zaključili projekt Lažje zaposljiv.si. Ob tem je nastala publikacija, kjer je predstavljen potek projekta in model, ki so ga prostovoljci oblikovali med polletnim usposabljanjem. Publikacija je dostopna TUKAJ.

Kaj je Lažje zaposljiv.si?

Lažje zaposljiv.si_logo

Lažje zaposljiv.si je pilotni projekt, ki želi razviti dialog med mladimi in delodajalci ter izboljšati položaj mladih na trgu delovne sile. Zasnovan je tako, da imajo mladi v njem osrednjo vlogo – testna skupina 25 mladih bo do konca leta 2014 raziskovala trg dela, se brezplačno usposabljala in udeleževala delavnic, pridobivala kompetence, imela priložnost spoznati potencialne delodajalce in v tem procesu oblikovala univerzalni model za razvoj veščin, ki jih pri mladih iščejo delodajalci.

Zakaj je projekt Lažje zaposljiv.si sploh nastal?

Projekt Lažje zaposljiv.si je odgovor Zavoda MEPI na vedno večjo problematiko brezposelnosti izobraženih in kompetentnih mladih ljudi. S prijavo na Javni razpis za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih, ki ga koordinira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in sofinancira Evropski socialni sklad, je MEPI pridobil sredstva za sestavo pilotne skupine, ki bo vzpostavila model za razvoj in priznavanje mehkih veščin ter socialnih in drugih kompetenc.

Kaj je glavni cilj projekta Lažje zaposljiv.si?

Ključni cilj pilotnega projekta je vzpostaviti model, ki bo pomagal sistematično razvijati, spremljati in beležiti razvoj tistih državljanskih in socialnih kompetenc mladih, ki so pomembne za njihovo lažje vključevanje na trg delovne sile. MEPI si bo prizadeval za identifikacijo bistvenih socialnih in državljanskih kompetence pri mladih in uveljavitev nastalega modela pri delodajalcih.

V testni skupini želimo:

  • Dvigniti raven ocenjevanih kompetenc v pilotni skupini mladih.
  • V prvem letu izvajanja 20% mladih iz pilotne skupine pripeljati do zaposlitve.
  • Do konca leta 2014 20% mladim iz pilotne skupine ponuditi možnost opravljanja strokovne prakse ali prakse v tujini.

Kdo bo v projektu Lažje zaposljiv.si sodeloval?

Ker je namen projekta opolnomočiti mlade in jih postaviti v konstruktiven dialog z delodajalci, imajo mladi v njem glavno vlogo: projekt oblikujejo, vodijo in izvajajo samostojno. Pridružila se jim bodo podjetja, njihovi predstavniki kadrovskih služb in predstavniki vrhnjega menedžmenta. Prav tako bodo del projekta predstavniki izobraževalnih in raziskovalnih organizacij, ki bodo sodelovali pri izvajanju delavnic, treningov in mentorstva. Predstavniki mladinskega sektorja bodo pomagali približati mladinsko delo in v njem pridobljene kompetence delodajalcem, predstavniki uveljavljenih športnikov in športnih organizacij pa bodo s svojim zgledom mladim prikazali veliko vrednost socialnih in državljanskih kompetenc tako v športu kot na trgu delovne sile.

Kako bo projekt Lažje zaposljiv.si potekal?

Skupina mladih se bo na poti do cilja soočila z naslednjimi izzivi:

  • Na podlagi rezultatov raziskave ugotoviti, katere kompetence so pomembne za uspešno zaposlitev;
  •  Na delavnicah in usposabljanjih (ki jih bodo izvajali partnerski delodajalci) pridobiti potrebne veščine, razviti osebnostne kvalitete (kreativnost, vztrajnost, odgovornost, samoiniciativnost, discipliniranost,…) in dobiti povratne informacije o svojem napredku.
  • Vzpostaviti univerzalni model za razvoj socialnih, družbenih in poslovnih kompetenc mladih, ki bodo povečale zaposljivost.