Vlagam vase! Sem valuta jutrišnjega dne.

Ob prehodu v visokošolske sfere mladi iz večih razlogov izgubljajo zanimanje in stik z organiziranim neformalnim izobraževanjem. V osnovni in srednji šoli so mladi deležni veliko vodenja in usmerjanja s strani odraslih, ob vstopu v visokošolski izobraževalni sistem pa se vloga odraslih kot voditeljev bistveno zmanjša.

MEPI Zlatnik_dragocena_valuta_jutrisnjega_dne_SLO

S projektom »Vlagam vase! Sem valuta jutrišnjega dne.« mladim med 19. in 29. letom približujemo pomen povečevanja zaposljivosti v okviru neformalnega izobraževanja in njihovega prostega časa ter preko koncepta učinkovitega mentorstva zagotovljamo, da se mladi pridobljenih kompetenc zavedajo in jih znajo uporabiti tako na svoji osebni kot karierni poti.

Mentorji udeležence vodijo v izbiro aktivnosti, preko katerih zagotovljamo njihov celostni osebnostni razvoj. Mladi izberejo kompetenco, ki jo smatrajo kot ključno za uspeh na njihovi poklicni poti, in jo nato načrtno razvijajo.

Obenem preko udejstvovanja v prostovoljski organizaciji, ki si jo izberejo po lastni presoji, pridobivajo izkušnje s področja dela z ljudmi in spoznavajo pomen družbene angažiranosti.

Aktivnosti dopolnjujejo z redno športno-rekreativno vadbo, ki je preizkušeno orodje za odkrivanje svojih zmožnosti in privzgojitev učinkovitih delovnih navad.

Edinstven izziv in nepozabno doživetje pa udeležencem predstavlja zadnji sklop aktivnosti, ki sestoji iz večmesečnega projektnega načrtovanja pustolovskega podviga, ki zahteva podjetnost in mlade potisne izven njihove cone udobja in jih na najbolj realen način sooči s skupinskim delom.

Prijave oz. več info: neda@mepi.info

Projekt sofinanciran s strani Urada za mladino MOL.

prenos MOL_Urad_za_mladino