Orange day: Vračamo družbi

22.05.2017

Družbena odgovornost podjetij ima več oblik – med pristopi, ki se najbolj uveljavljajo, pa je korporativno prostovoljstvo. MEPI Slovenija ta program sistematično uvaja v podjetja in rezultati so odlični. 

Ljubljana, 19. maj 2017 –  Skoraj 90% podjetij, ki merijo povezavo med prostovoljstvom na delovnem mestu in zavzetostjo zaposlenih, opažajo pozitivno korelacijo tudi v boljših medosebnih odnosih, povezanosti med zaposlenimi in večje osebno zadovoljstvo.

Učinkovitost uvajanja korporativnega prostovoljstva potrjuje več raziskav, med njimi je najbolj temeljita globalna Študija stanja na delovnem mestu (Gallup’s State of the Global Workplace), ki je zajela podjetja v več kot 140 državah. 22 % višja profitabilnost podjetij, 28% manj notranjih kraj, 10% višje zadovoljstvo strank podjetja, 21% višja produktivnost, 37% nižji absentizem ( izostanki, bolniške) ter 48% manj nesreč pri delu, so merljivi rezultati v podjetjih, ki sistematično udejanjajo vključevanje zaposlenih v prostovoljstvo. 

»Ker sistematičnih programov za korporativno prostovoljstvo v Sloveniji ni veliko, smo naš program MEPI, kamor sicer vključujemo mlade v starosti od 14 do 25 let,  strokovno nadgradili s korporativnim prostovoljstvom«,  je povedala direktorica MEPI Slovenija Andreja Anžur Černič. »Ponosni smo, da smo letos povezali naša partnerja – organizacijo Želva  z dologoletnim podpornikom programa MEPI, globalnim podjetjem GSK. V okviru GSK Oranžnega dneva (Orange day), dneva prostovoljstva  smo spodbudili zaposlene podjetja k plemeniti prostovoljni izkušnji. S tem dogodkom  GSK in program MEPI začenjata skupne celoletne družbeno odgovorne aktivnosti«, je povedala Anžur Černičeva in nadaljevala »Program bomo izvajali  z rednim mesečnim humanitarnim kotičkom ter vključevanjem zaposlenih v pripravo in izvajanje različnih prostovoljnih aktivnosti skladno z interesi zaposlenih GSK, in sicer čez celo leto. Skupaj z organizacijo Želva smo ta dan preživeli  v več varstveno  delovnih centrih in bivalnih enotah  v Ljubljani in okolici. Z odraslimi invalidi in osebami z motnjo v razvoju, smo si vsi skupaj podarili lepo izkušnjo in preživeli  dan ob pomoči pri delu in  izdelovanju  izdelkov iz Želvinega lastnega programa. V bivalni enoti Želve na Igu smo uredili vrt in gredice, v Višnji gori pa smo skupaj pobarvali dvoriščno ograjo. Delovni dan smo si popestrili tudi s petjem, na koncu je bila nagrada piknik in druženje za vse.«

BeFunky Collage

Program MEPI je edinstven mednarodni program osebno socialnega razvoja, ki mlade med 14 in 25 letom vabi, da prevzamejo odgovornost za lastni osebnostni in poklicni razvoj. Ustanovil ga je vojvoda Edinburški skupaj z dr. Kurtom Hanom, nemškim pedagogom in Lordom Huntom, vodjo prve uspešne odprave na Mount Everest leta 1956. V tujini priznanje poznajo pod imenom Priznanje vojvode edinburškega, v Sloveniji pa deluje po imenom MEPI. » Program mlade spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa, s poudarkom na odkrivanju in usmerjanju potenciala in temelji na dejstvu, da imamo vsi ljudje skrite talente, ki jih lahko razvijamo šele, ko jih spoznamo,« je povedala Andreja Anžur Černič, direktorica Programa MEPI Slovenija, »prav zato je naš moto : V tebi je več, kot si misliš!«.

 

Več informacij za medije: Neda Kajfež, neda@mepi.info; 041 926068

Fotografije iz Oranžnega dneva, dneva korporativnega prostovoljstva podjetja GSK  
Reportaža o dogodku: https://www.youtube.com/watch?v=uuwAMI8TAgA&feature=youtu.be